Protectia muncii

icon protectia muncii RSGE

Protectia muncii

Servicii complete de protectia muncii (SSM)
vezi
Protectia muncii

Prevenire si stingere incendii

Servicii PSI
vezi
Prevenire si stingere incendii

Evaluarea riscurilor

Analiza de risc la securitate fizica
vezi
Evaluarea riscurilor

Protectia mediului

Consultanta de Mediu
Depunere declaratii de Mediu
vezi
Protectia mediului

Medicina muncii

Consult medical la angajare
Consult medical periodic
vezi
despre medicina muncii

Servicii Protectia Muncii

Protectia Muncii inseamna si intocmirea documentatiei cerute de Legislatia in vigoare pentru Legea 319/2006 si normele metodologice de aplicare a HG 1425/2006 imbunatatita cu HG 955/2010. Pretul dosarului se plateste o singura data la semnarea contractului indiferent de specificul societatii.

Asistenta lunara Protectia Muncii

 • Efectuarea instructajului Introductiv general, la locul de munca si periodic;
 • Intocmirea fiselor individuale de instructaj;
 • Elaborarea tematicii de instructaj;
 • Planificarea instruirii lunare si anuale privind instructiunile de Protectia Muncii;
 • Elaborarea documentatiilor referitoare la modul de acordare a echipamentului de protectie, echipamentului de lucru, igienei, alimentatiei in functie de riscurile si de conditiile de lucru;
 • Realizarea si implementarea planului de actiune in caz de pericol grav si/sau iminent;
 • Asistenta pe timpul controalelor I.T.M.;
 • Pretul lunar al asistentei se stabileste in functie de numarul de angajati.

Evaluarea companiei si a documentatiei existente se face gratuit

 • Audit si expertiza Protectia Muncii
 • Audit Protectia Muncii
 • Management SSO
 • Evaluare risc 
 • Servicii specializate Protectia Muncii
 • Coordonator santier proiectare-executie
 • Specialist securitate (P.U.)
 • Specialist electro-securitate
 • Specialist zgomot si vibratii
 • Specialist lucru la inaltime

Solicitati o oferta de pret pentru Protectia Muncii si Situatii de Urgenta (P.S.I. + P.C.)

Servicii Audit pentru Securitate si Sanatate Ocupationala – S.S.O.

RSGE ofera Audit pentru Securitate si Sanatate Ocupationala!

Audit de evaluare

 • Evaluare de risc in domeniul sanatatii si securitatii ocupationale
 • Instruirea personalului in aplicarea prevederilor OHSAS 18001:2004
 • Elaborarea procedurilor de sistem
 • Elaborarea procedurilor si instructiunilor specifice de lucru
 • Elaborarea Manualului Sanatatii si Securitatii Ocupationale
 • Asistenta in implementarea procedurilor si prevederilor standardului OHSAS 18001:2004
 • Audit intern
 • Urmarirea realizarii actiunilor corective
 • Asistenta in contractarea certificarii
 • Asistenta in timpul auditului de certificare
 • Instruirea auditorilor interni
 • Pretul se stabileste in functie de dimensiunea companiei.

Evaluarea companiei si a documentatiei existente se face gratuit.

Solicitati aici o oferta de pret pentru Audit Securitate si Sanatate Ocupationala S.S.O.

Ultimele noutati