Legislatie

Aceste documente sunt disponibile ca fisiere PDF. Pentru a vizualiza, salva si imprima aceste documente, aveti nevoie de cea mai recenta versiune a Adobe Acrobat Reader. 

Sistem legislativ pe linie de SSM (Protectia Muncii)

Legi

Constitutia Romaniei

 • Art. 22 (1) – Dreptul la viata, precum si dreptul la integritatea fizica si psihica ale persoanelor sunt garantate
 • Art. 38 (2) – Salariatii au dreptul la protectia sociala a muncii. Masurile de protectie privesc securitatea si igiena muncii, regimul de munca al femeilor si al tinerilor, instituirea unui salariu minim pe economie, repausul saptamanal, concediul de odihna platit, prestarea muncii in conditii grele, precum si alte situatii specifice.

Legi in domeniul SSM (Protectia Muncii), conditii de munca

Legi in domeniul asigurarilor sociale

 • Legea nr. 598/2003 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 107/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale
 • Legea nr. 346/2002 – Legea privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale modificata prin OUG nr. 107 din 24/10/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 si aprobata prin Legea nr. 598/2003 privind aprobarea OUG nr. 107/2003
 • Legea nr. 338/2002 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
 • Legea nr. 22/2002 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
 • Legea nr. 19/2000 – Legea privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
 • Legea nr. 100 din 26/05/1998 privind asistenta de sanatate publica
 • Legea nr. 145/1997 – Legea asigurarilor sociale de sanatate, abrogata si inlocuita prin OUG nr. 150 din 31/10/2002

Legi in domeniul materialelor si substantelor periculoase

 • Legea nr. 360/02.09.2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase
 • Legea nr. 451/18.07.2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase
 • Legea nr. 426/18.07.2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor
 • Legea nr. 99/26.03.2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 173/1999 privind suportarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de ecologizare a procesului de reciclare a deseurilor
 • Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive

Legi in domeniul evaluarii conformitatii

 • Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor
 • Legea nr. 245 din 29 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/1998 privind acreditarea si infrastructura pentru evaluarea conformitatii

Ordonante si Hotarari de Guvern

Ordonante in domeniul protectiei muncii, conditii de munca

 • Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca aprobata prin Legea nr. 25 din 05 martie 2004
 • Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 60/2002 pentru modificarea art.16, alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor
 • Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor (MO nr. 283/31.05.2001)
 • Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca (MO nr. 304/04.07.2000)
 • Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 16/2000 privind ratificarea unor conventii adoptate de OIM
 • Ordonanta de Urgenta a Guvernului 137/1999 pentru modificarea Legii nr. 108/1999 (MO nr. 461/23.09.1999)
 • Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 136/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie pentru persoanele incadrate in munca

Ordonante in domeniul materialelor si substantelor periculoase

 • Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.16/26.01.2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile
 • Ordonanta de urgenta nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobata prin Legea nr. 451 din 18 iulie 2001
 • Ordonanta de Guvern nr. 78/2000 privind regimul deseurilor
 • Ordonanta de Guvern nr. 33/18.08.1995 privind masurile pentru colectarea, reciclarea si reintroducerea in circuitul productiv a deseurilor refolosibile

Ordonante in domeniul asigurarilor sociale

 • Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 107/24.10.2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale
 • Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 150/31.10.2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate
 • Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 49/29.04.2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
 • Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 41/27.04.2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

Ordonante in domeniul evaluarii conformitatii

 • Ordonanta Guvernului nr. 3/08.01.2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 38/1998 privind activitatea de acreditare a laboratoarelor si organismelor pentru evaluarea conformitatii

Hotarari de Guvern in domeniul protectiei muncii

 • Hotarârea de Guvern nr. 600 din 13/06/2007 privind protectia tinerilor la locul de munca
 • Hotarârea nr. 355 din 11/04/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor
 • Hotarârea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate în munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici
 • Hotarârea de Guvern nr. 1146 din 30/08/2006 privind cerintele minime de securitate ÅŸi sanatate pentru utilizarea în munca de catre lucratori a echipamentelor de munca
 • Hotarârea de Guvern nr. 1136 din 30/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice
 • Hotarârea de Guvern nr. 1135 din 30/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate în munca la bordul navelor de pescuit
 • Hotarârea de Guvern nr. 1093 din 16/08/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca
 • Hotarârea de Guvern nr. 1092 din 16/08/2006 privind protectia lucratorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici în munca
 • Hotarârea de Guvern nr. 1091 din 16/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
 • Hotarârea de Guvern nr. 1058 din 09/08/2006 privind cerintele minime pentru îmbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive
 • Hotarârea de Guvern nr. 1051/9.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, în special de afectiuni dorsolombare.
 • Hotarârea de Guvern nr. 1050 din 09/08/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj
 • Hotarârea de Guvern nr. 1049 din 09/08/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran
 • Hotarârea de Guvern nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
 • Hotarârea de Guvern nr. 1028 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate în munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
 • Hotarârea de Guvern nr. 1007 din 02/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la asistenta medicala la bordul navelor
 • Hotarârea de Guvern nr. 971/26.07.2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca
 • Hotarâre de Guvern nr. 493 din 12/04/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot
 • Hotarâre de Guvern nr. 752 din 14/05/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii în atmosfere potential explozive
 • Hotarare de Guvern nr. 300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile
 • Hotarare de Guvern nr. 1876/22.12.2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii (MO nr. 81/30.01.2006)
 • Hotarare de Guvern nr. 1875/22.12.2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest (MO nr. 64/24.01.2006)
 • Hotarare de Guvern nr. 1022/10.09.2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului (MO nr. 711/30.09.2002)
 • Hotarare de Guvern nr. 613/13.06.2002 pentru prorogarea termenului prevazut la art. 16 din Hotararea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite
 • Hotarare de Guvern nr. 676/2001 pentru modificarea si completarea Hotarare de Guvern nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite (MO nr. 424/30.07.2001)
 • Hotarare de Guvern nr. 625/06.07.2001 privind procedura de autorizare a comerciantilor (MO nr. 358/04.07.2001)
 • Norme de aplicare a Hotararii de Guvern nr. 261/2001 (MO nr. 300/07.06.2001)
 • Hotarare de Guvern nr. 261/22.02.2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite (MO nr.114/06.03.2001)
 • Hotarare de Guvern nr. 1337/2001 pentru modificarea si completarea Hotarare de Guvern nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de încadrare a locurilor de munca în conditii deosebite (MO nr. 36/21.01.2002)
 • Hotarâre de Guvern nr. 580 din 6/07/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor încadrate în munca

Hotarari de Guvern in domeniul materialelor si substantelor periculoase

 • Hotarare de Guvern nr. 92/23.01.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase
 • Hotarare de Guvern nr. 1300/20.11.2002 privind notificarea substantelor chimice
 • Hotarare de Guvern nr. 536/30.05.2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea si folosirea materiilor explozive utilizate in orice alte operatiuni specifice in activitatile detinatorilor, precum si autorizarea artificierilor si a pirotehnistilor (MO nr. 479 04.07.2002)
 • Hotarare de Guvern nr. 162/20.02.2002 privind depozitarea deseurilor
 • Hotarare de Guvern nr. 128/14.02.2002 privind incinerarea deseurilor
 • Hotarare de Guvern nr. 340/20.06.1992 privind regimul de import al deseurilor si reziduurilor de orice natura

Hotarari de Guvern in domeniul asigurarilor sociale

 • Hotarare de Guvern nr. 13/08.01.2004 privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale

Hotarari de Guvern in domeniul evaluarii conformitatii

 • Hotarârea de Guvern nr. 809 din 14 iulie 2005 pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata
 • Hotarare de Guvern nr. 119/05.02.2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a masinilor industriale
 • Hotarare de Guvern nr. 115/05.02.2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata (MO nr. 166/26.02.2004)
 • Hotarare de Guvern nr. 1605/23.12.2003 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 71/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea procedurilor ce se utilizeaza în procesul de evaluare a conformitatii produselor din domeniile reglementate, prevazute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, si a regulilor de aplicare si utilizare a marcajului national de conformitate CS
 • Hotarare de Guvern nr. 1514/18.12.2003 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 457/2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune
 • Hotarare de Guvern nr. 457/18.04.2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune modificata si completata prin Hotararea de Guvern 1514/2003

Hotarari de Guvern in domeniul reglementarilor tehnice

 • Hotarare de Guvern nr. 1587/18.12.2002 privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana

Ordine emise de Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale

 • Ordinul Minstrului Muncii si Solidaritatii Sociale nr. 153 din 19 martie 2002 pentru modificarea Ordinului ministrului industriei si resurselor si al ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 184/395/2001 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române pentru asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune (MO nr. 323 16.05.2002
 • Ordin Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale nr. 352 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Hotarârii Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de încadrare a locurilor de munca în conditii deosebite (MO nr. 300/07.06.2001)
 • Ordin Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale nr. 340/04.05.2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare (MO nr. 237/10.05.2001); anexele la acest ordin sunt modificate prin Ordinul MMSSF nr 7 din 05.01.2004 ( MO, Partea I, nr.45 din 20.01.2004) si Ordinul MMSSF nr.134 din 25.03.2004 ( MO Partea I, nr.312 din 08.04.2004)
 • Ordinul Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale nr. 184/395/2001 privind aprobarea Listei cuprinzand standardele romane pentru asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente de joasa tensiune (MO nr. 381/12.07.2001)
 • Ordinul Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale nr. 352/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Hotarârii Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de încadrare a locurilor de munca în conditii deosebite (MO nr. 300/07.06.2001)
 • Ordinul Ministrului Muncii si Protectiei Sociale nr. 187/1998 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comitetului de securitate si sanatate în munca (MO nr. 169/29.04.1998)

Ordine emise de Ministrul Sanatatii si Familiei

 • Ordinul Ministrului Sanatatii si Familiei nr. 803/2001 privind aprobarea unor indicatori de expunere si/sau de efect biologic relevanti pentru stabilirea raspunsului specific al organismului la factori de risc de îmbolnavire profesionala (MO nr. 811/18.12.2001)
 • Ordinul Ministrului Sanatatii si Familiei nr. 840/2001 pentru abrogarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 328/2000 privind modificarea si completarea Normelor de avizare sanitara a proiectelor obiectivelor si de autorizare sanitara a obiectivelor cu impact asupra sanatatii publice, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 331/1999 (MO nr. 814/18.12.2001)

Ordine emise de alte Ministere

 • Ordinul Ministrului Industriei si Comertului nr.173/1999 pentru aprobarea Prescriptiilor tehnice privind protectia muncii in activitatea organelor tehnice ISCIR – CR13-99
 • Ordinul Ministrului Industriilor nr.1621/13.11.1995 privind aprobarea Normelor metodologice privind colectarea, prelucrarea si livrarea deseurilor refolosibile

Standarde

 • Asociatia de Standardizare din Romania (ASRO) este organismul abilitat de catre Guvernul Romaniei pentru coordonarea activitatii de elaborare a standardelor romane precum si pentru editarea si distribuirea acestora.
 • Asociatia de Standardizare din Romania (ASRO) are sediul in Str. Mendeleev 21-25, cod postal 70168, sector 1, Bucuresti, tel: 021 650.20.80, https://www.asro.ro.