Amenzi Garda mediu

Amenzi si sanctiuni - Amenzi Garda mediu

Cele mai frecvente amenzi acordate de comisarii Garzii de Mediu
sau alte organe de control abilitate sunt pentru :
Amenda Lei
lipsa Acordului de Mediu30.000 - 60.000
lipsa Autorizatiei de Mediu30.000 - 60.000
lipsa contract de preluare a deseurilor periculoase si nepericuloase (Producatorul de deseuri are obligatia de a efectua operatiunile de tratare sau de a transfera aceste operatiuni unui operator economic autorizat care sau unui operator de colectare a deseurilor)20.000 - 40.000
lipsa contractelor de preluare a deseurilor colectate selectiv (obligatoriu pentru toti agentii economici)5.000 - 50.000
lipsa Registrului de Evidenta a Gestiunii Deseurilor (obligatoriu pentru toti agentii economici)5.000 - 50.000
nedesemnarea unei persoane instruite in domeniul gestiunii deseurilor sau lipsa contractului cu o firma specializata15.000 - 30.000
neincadrarea fiecarui tip de deseu generat in lista deseurilor conform HG 856/200220.000 - 40.000
neintocmirea evidentei gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de deseu, in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 856/2002, cu completarile ulterioare15.000 - 30.000
neintocmirea centralizatorului anual privind evidenta deseurilor si transmiterea anual la agentia pentru protectia mediului15.000 - 30.000
neintocmirea chestionarului anual GD-PRODDES si punerea la dispozitia autoritatilor competente, la cererea acestora15.000 - 30.000
nepastrarea evidentei gestiunii deseurilor cel putin 3 ani15.000 - 30.000
neintocmirea evidentei privind uleiurile uzate si filtrele de ulei si netransmiterea la autoritatile competente7500 - 10.000
neintocmirea formularelor pentru transportul deseurilor10.000 - 20.000
neintocmirea instiintarilor catre inspectoratele pentru situatii de urgenta15.000 - 30.000
icon protectia muncii RSGE

Protectia muncii

Servicii complete de protectia muncii (SSM)
vezi
Protectia muncii

Prevenire si stingere incendii

Servicii PSI
vezi
Prevenire si stingere incendii

Evaluarea riscurilor

Analiza de risc la securitate fizica
vezi
Evaluarea riscurilor

Protectia mediului

Consultanta de Mediu
Depunere declaratii de Mediu
vezi
Protectia mediului

Medicina muncii

Consult medical la angajare
Consult medical periodic
vezi
despre medicina muncii