Protecția Muncii Argeș, SSM Argeș

Protecția Muncii Argeș, SSM Argeș
Protecția Muncii Argeș, SSM Argeș

Protecția Muncii Argeș respectă principiul conform căruia muncitorii trebuie să fie protejați împotriva bolilor generale sau a bolilor profesionale și a accidentelor rezultate din ele.

Standardele noastre privind securitatea și sănătatea în muncă oferă angajatorilor și angajaților soluții pentru a dezvolta metodele de prevenire a incidentelor și de a oferi siguranță maximă la locul de muncă.

Protecția Muncii Argeș și Evaluarea riscurilor Argeș

Producerea de accidente la locurile de muncă înseamnă suferință fizică pentru muncitori și familiile acestora.

Costurile economice înseamnă pierderi de compensații și zile de lucru, întreruperi în ciclul de producție, măsuri noi de instruire și recalificare, precum și cheltuieli cu rezolvarea problemelor de sănătate.

Impactul asupra angajatorilor este acela de pierdere a muncitorilor calificați prin pensionarea anticipată, rata mare de absenteism și creșterea primelor de asigurare.

Protecția Muncii Argeș vă oferă soluții pentru evitarea acestor tragedii prin adoptarea unor măsuri de prevenire a incidentelor. Instrumentele folosite de SSM Argeș se referă la probleme de securitate și sănătate în muncă.

  • Igiena este un instrument folosit la protejarea sănătății și bunăstării muncitorilor în orice domeniu de activitate. Măsurile de igienă de bază adoptate trebuie să răspundă cerințelor fiecărui loc de muncă.

Evaluarea riscurilor are drept scop prevenirea accidentelor și vătămărilor asupra sănătății lucrătorilor. În urma constatărilor făcute sunt luate măsuri pentru siguranța mașinilor, manipularea și transportul materialelor, managementul produselor periculoase, protecția împotriva riscurilor biologice.

Securitatea și Sănătatea în Muncă în Argeș

Securitatea și sănătatea în domeniul construcțiilor necesită măsuri tehnice specifice de prevenire și protecție, în funcție de cerințele specifice acestui sector. Aceste măsuri se referă la siguranța locurilor de muncă, a mașinilor, echipamentelor utilizate, a muncii la înălțime sau a muncii în condiții speciale.
Protecția Muncii Argeș vă poate evalua riscurile profesionale. Rezultatele investigațiilor sunt consemnate într-un singur document și prezintă cazurile de risc profesional, dar și măsurile și mijloacele de prevenire implementate de angajator. Ca mod de organizare poate fi:
  • Adaptarea condițiilor de lucru la condițiile atmosferice, pentru reducerea riscurilor.
  • Purtarea echipamentului de protecție, inclusiv a căștilor, mănușilor și încălțămintei de siguranță.
  • Măsuri de evaluare a riscurilor la locul de muncă.
  • Măsurile luate de angajator pentru evitarea riscurilor și implementarea măsurilor preventive.

Primiți ajutor de la RSGE

Angajatorii au obligația de a asigura securitatea și sănătatea angajaților prin acțiuni de prevenire, formare și informare.

Prin pericol înțelegem capacitatea unui material, substanță sau metodă de lucru care dăunează muncitorilor, iar riscul este asociat cu acesta.

RSGE vă sare în ajutor cu măsuri de evaluarea riscurilor profesionale la fiecare loc de muncă. În urma rezultatelor obținute, angajatorul va ști ce acțiuni preventive trebuie implementate.

Programele de instruire în materie de siguranță sunt organizate de Protecția Muncii Argeș chiar și la locurile de muncă sau online prin platforma e-learning. Metodele de lucru promovate de specialiștii noștri garantează un nivel mai bun de protecție din punct de vedere al SSM.

Servicii oferite de echipa RSGE

Echipa RSGE organizează acțiuni de informare și formare în beneficiul următorilor lucrători:

-nou angajați;

-angajați care își schimbă locul de muncă;

-angajații temporar;

-salariații care revin la lucru, după ce au fost consultați de medicul de Medicina Muncii.

Pentru servicii legate de Medicina Muncii, RSGE poate consilia angajatorii, muncitorii și reprezentanții acestora pentru a observa orice deteriorare a sănătății cauzată de activitățile prestate.

Aceste servicii sunt incluse în planul de îmbunătățire a securității și sănătății în muncă de către Protecția Muncii Argeș.

SSM Argeș vă ajută în elaborarea planului de acțiune urmat de identificarea și evaluarea riscurilor. Sunt identificate principalele probleme de rezolvat, obiectivele ce trebuiesc atinse, persoanele responsabile cu problemele SSM, dar și indicatorii de monitorizare și termenele planificate.

După identificarea și evaluarea riscurilor, SSM Argeș implementează acțiuni concrete pentru controlul riscurilor și sunt îmbunătățite măsurile de siguranță a muncitorilor.

Protecția Muncii Argeș vă protejează afacerea

Prin măsurile luate sunt respectate instrucțiunile generale și specifice de securitate și sănătate în muncă. Toate acestea sunt în conformitate cu Codul Muncii (Legea nr.53/2003 actualizată prin Legea nr.37/2020 și Legea nr.213/2020).

Nerespectarea acestor obligații au ca efect răspunderea civilă sau penală. Amenzile SSM aplicate sunt cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei.

Contactați echipa RSGE prin completarea formularului de ofertă din pagina de contact!

Efectuam protectia muncii in urmatoarele localitati din Arges:
Pitesti,

Solicita oferta

icon protectia muncii RSGE

Protectia muncii

Servicii complete de protectia muncii (SSM)
vezi
Protectia muncii

Prevenire si stingere incendii

Servicii PSI
vezi
Prevenire si stingere incendii

Evaluarea riscurilor

Analiza de risc la securitate fizica
vezi
Evaluarea riscurilor

Protectia mediului

Consultanta de Mediu
Depunere declaratii de Mediu
vezi
Protectia mediului

Medicina muncii

Consult medical la angajare
Consult medical periodic
vezi
despre medicina muncii