Protecția Muncii Buzău, SSM Buzău

Protecția Muncii Buzău, SSM Buzău
Protecția Muncii Buzău, SSM Buzău

Protecția Muncii Buzău funcționează pentru a asigura protecția muncii lucrătorilor și siguranța industrială.

Serviciul îndeplinește următoarele sarcini: verificarea continuă a stării și diverselor cauze ale accidentelor de muncă, precum și a diferitelor boli profesionale și a celor care sunt cauzate de diverși factori de producție, instruirea și testarea cunoștințelor privind protecția muncii.

Protecția Muncii Buzău și Evaluarea riscurilor Buzău 

Protecția Muncii Buzău include servicii cum sunt:

  • Organizarea și furnizarea de îndrumări metodologice pentru certificarea tuturor locurilor de muncă, certificarea tuturor tipurilor de lucrări, precum și monitorizarea implementării acestora.
  • O examinare detaliată a stării tehnice a diferitelor structuri, clădiri, mecanisme și mașini, echipamente, dispozitive, precum și protecția colectivă și individuală a angajaților.
  • Printre altele, se verifică și starea dispozitivelor sanitare și funcționarea sistemelor de ventilație.

Ordinul privind serviciul de protecție a muncii prevede desfășurarea tuturor acestor evenimente împreună cu reprezentanții unităților relevante, precum și reprezentanții autorizați ai sindicatelor și ai altor organe reprezentative de inspecție.

Evaluarea riscurilor Buzău efectuează periodic un audit de securitate a muncii pentru a determina cunoștințele relevante.

Sunt luate în considerare diversele declarații, plângeri și scrisori ale angajaților cu privire la problemele de protecție a muncii și condițiile necesare și sunt pregătite diferite propuneri de îndrumare cu privire la eliminarea deficiențelor descoperite.

Securitatea și Sănătatea în Muncă în Buzău  

Securitatea și Sănătatea în Muncă în Buzău (SSM Buzău) analizează toate propunerile primite privind cheltuirea fondurilor disponibile ale fondului de protecție a muncii al companiei și elaborează principalele direcții de utilizare cât mai eficientă a acestora.

Firma noastră recomandă participarea la lucrările comisiilor specializate pentru punerea în funcțiune a construcției reconstruite sau finalizate de instalații industriale, precum și la desfășurarea lucrărilor comisiilor implicate în recepția de la repararea mașinilor, instalațiilor, ansamblurilor și altor echipamente.

Participarea la completarea diferitelor secțiuni ale contractului colectiv, care se referă la condițiile și protecția muncii este una dintre preocupările specialiștilor SSM Buzău.

Activitățile serviciului de protecție a muncii asigură toată asistența necesară conducerii unităților în formarea unei liste de posturi și profesii, conform căreia fiecare salariat va trebui să fie supus unui control medical prealabil, precum și unui control medical periodic obligatoriu.

O listă separată va fi întocmită pentru a indica funcțiile și profesiile, primind compensații pentru munca grea sau îndeplinirea sarcinilor în condiții periculoase sau vătămătoare.

Primiți ajutor de la RSGE

RSGE vine în ajutorul dumneavoastră cu realizarea anchetelor de accidente la întreprinderi. Principalele funcții ale serviciului de protecție a muncii includ participarea la lucrările unei comisii de investigare a accidentelor.

Ne referim la:

-proiectarea și depozitarea diverselor documentații pentru aceste evenimente;

-protocoale de modificare a caracteristicilor factorilor de producție nocivi și periculoși;

-evaluarea echipamentelor utilizate din punct de vedere al siguranței la vătămări;

-toate tipurile de materiale de atestat;

-conformarea locurilor de muncă cu condițiile necesare.

Sarcinile serviciului de protecție a muncii includ participarea directă la întocmirea documentelor în scopul plăților ulterioare de asigurări din cauza accidentelor sau a oricăror boli profesionale.

Servicii oferite de echipa RSGE

RSGE întocmește rapoarte detaliate privind condițiile de muncă și protecția muncii care cuprind:

  • Alcătuirea de liste detaliate a profesiilor și a tipurilor de muncă pentru care ar trebui elaborate instrucțiuni specializate de protecție a muncii.
  • Dezvoltarea de programe speciale de formare pentru angajați, inclusiv pentru managerul lor.

În același timp, specialiștii SSM efectuează întâlniri introductive cu fiecare persoană care intră într-o poziție de lucru, care pleacă într-o călătorie de afaceri, precum și cu studenții care au sosit să practice sau să efectueze pregătire industrială.

Protecția Muncii Buzău vă protejează afacerea 

Locurile de muncă ar trebui să fie organizate astfel încât să fie asigurate condițiile necesare pentru ca angajații să își îndeplinească sarcinile. Instruirea este personală, despre pericolele la care pot fi expuși la locul de muncă și despre cum să se protejeze.

Instruirea specifică privind pericolele pe care le prezintă locurile de muncă și cum să-și facă treaba în siguranță sunt oferite de Protecția Muncii Buzău atunci când instruirea personală trebuie completată.

Solicitați oferta de colaborare, iar inginerii SSM Buzău își vor adapta serviciile în funcție de necesitățile dumneavoastră!

Contactati RSGE pentru oferta personalizata!

Efectuam protectia muncii in urmatoarele localitati din Buzau:

Solicita oferta

icon protectia muncii RSGE

Protectia muncii

Servicii complete de protectia muncii (SSM)
vezi
Protectia muncii

Prevenire si stingere incendii

Servicii PSI
vezi
Prevenire si stingere incendii

Evaluarea riscurilor

Analiza de risc la securitate fizica
vezi
Evaluarea riscurilor

Protectia mediului

Consultanta de Mediu
Depunere declaratii de Mediu
vezi
Protectia mediului

Medicina muncii

Consult medical la angajare
Consult medical periodic
vezi
despre medicina muncii