Protecția Muncii Cernavodă, SSM Cernavodă

Protecția Muncii Cernavodă, SSM Cernavodă

Protecția Muncii Cernavodă, SSM Cernavodă

Protecția Muncii Cernavodă definește munca portuară ca fiind toate formele de manipulare a mărfurilor într-o zonă portuară, inclusiv umplerea și decaparea containerelor, încărcarea și descărcarea navelor pe căi navigabile interioare, a camioanelor și vagoanelor de cale ferată și depozitarea și prelucrarea semiindustrială a mărfurilor în depozite și zone logistice.

Protecția Muncii Cernavodă și Evaluarea riscurilor Cernavodă

Forța de muncă portuară poate fi definită în termeni diferiți. Într-o definiție restrânsă, munca portuară se referă la încărcarea sau descărcarea navelor.

Evaluarea riscurilor Cernavodă implementează politicile de raportare a incidentelor ca măsură de securitate și sănătate la locul de muncă. Aceste politici definesc atât responsabilitățile angajatului, cât și cele ale conducerii, subliniază procedurile de raportare a unui accident sau incident la locul de muncă și detaliază cerințele de investigare.

Protecția Muncii Cernavodă prezintă proceduri specifice pentru a face față unui accident critic. Politica privind prevenirea și soluționarea hărțuirii subliniază cerințele, rolurile și responsabilitățile esențiale ale politicii pentru manageri, directori și supraveghetori și oferă informații despre modul de raportare a unui incident violent.

Securitatea și Sănătatea în Muncă în Cernavodă

Performanța muncii este influențată de nivelurile de pregătire și experiență. SSM Cernavodă poate oferi un plan de instruire personalizat lucrătorilor de andocare pentru o viitoare carieră bazată pe experiență și competență dovedită.

Multe porturi folosesc categorii ocupaționale de muncitori combinate cu reguli clare privind fluxul de la o categorie la altă categorie superioară. Reglementarea afluxului de noi manipulatori este de asemenea relevantă în acest context. SSM Cernavodă accentuează problemele cheie în această privință:

-selecția potențialilor candidați;

-facilitățile de formare;

-modalitățile de lucru pentru perioadele de probă;

-caracteristicile sistemelor de evaluare a muncii.

Maiștrii sunt responsabili pentru conducerea și supravegherea echipelor de muncitori. În mod obișnuit, o grupă de muncitori este utilizată pentru fiecare trapă sau cală a navei sau pe macaralele de la mal.

În multe porturi, manipulatorii de mărfuri angajează și mecanici (numiți și reparatori, inclusiv electricieni) responsabili cu menținerea de echipamente de siguranță în stare de funcționare. Acești lucrători au adesea același statut sau similar cu lucrătorii portuari propriu-zis.

Primiți ajutor de la RSGE Cernavodă

Lucrătorii portuari includ lucrătorii permanenți angajați în temeiul unui contract de muncă pe o perioadă nedeterminată sau pe o perioadă determinată, care este pe deplin guvernat de legislația muncii și lucrătorii permanenți înregistrați ca lucrători portuari în cadrul unor aranjamente specifice de muncă portuară.

RSGE Cernavodă nu susține decizia multor angajatori care se bazează pe lucrătorii înregistrați ca angajați zilnic (sau în tură sau pe jumătate de tură) sau care au dreptul la o indemnizație de șomaj cât timp nu lucrează. Acești muncitori nu beneficiază de o instruire în domeniul securității și sănătății care să le asigure integritatea fizică și morală pe perioada lucrului.

Multe porturi au înființat centre de instruire dedicate lucrătorilor din andocare. Centrele de formare ale RSGE Cernavodă oferă cursuri de formare profesională voluntară sau obligatorie pentru muncitori nou înregistrați și școlarizare specială pentru cei care doresc să treacă într-o altă categorie de locuri de muncă.

Servicii oferite de echipa RSGE Cernavodă

RSGE Cernavodă avertizează asupra accidentelor și absenteismului cu care se pot confrunta angajatorii din porturi sau din terminale cu provocări legate de fiabilitatea serviciului, productivitate mai scăzută și costuri suplimentare.

Motivele absenteismului pot fi legate de companie (de exemplu, proceduri de selecție și plasare ineficiente, oboseală excesivă, utilizarea ineficientă a competențelor, supraveghere slabă, programe de formare sau promovare inadecvate) sau cauze personale (de exemplu, ocupație dublă, alcoolism sau droguri).

Calitatea mai scăzută a serviciilor poate rezulta și din ineficiențe operaționale din cauza lipsei de comunicare între navă și terminal, posibilelor defecțiuni ale echipamentelor de protecție sau recepționării cu întârziere a planurilor de încărcare. Acestea vor afecta, în cele din urmă, eficiența costurilor și productivitatea muncii.

Protecția Muncii Cernavodă vă protejează afacerea

La încheierea unui contract de colaborare cu Protecția Muncii Cernavodă, veți primi servicii cum sunt:

-analiza organizației pentru protecția muncii;

-controlul asupra calității sistemului de management al protecției muncii în cadrul companiei;

-audit de protecția muncii efectuat de un expert angajat al Protecția Muncii Cernavodă;

-inspecția obiectelor cu risc ridicat (cazane, macarale, containere, ascensoare, etc.) efectuată de un expert atestat al firmei noastre cu concluzie de expert.

Contactați SSM Cernavodă pentru controlul și verificarea suplimentară a eficacității serviciului de protecție a muncii!

Solicita oferta

icon protectia muncii RSGE

Protectia muncii

Servicii complete de protectia muncii (SSM)
vezi
Protectia muncii

Prevenire si stingere incendii

Servicii PSI
vezi
Prevenire si stingere incendii

Evaluarea riscurilor

Analiza de risc la securitate fizica
vezi
Evaluarea riscurilor

Protectia mediului

Consultanta de Mediu
Depunere declaratii de Mediu
vezi
Protectia mediului

Medicina muncii

Consult medical la angajare
Consult medical periodic
vezi
despre medicina muncii