Protecția Muncii Periș, SSM Periș

Protecția Muncii Periș, SSM Periș
Protecția Muncii Periș, SSM Periș

 Protecția Muncii Periș tratează securitatea și sănătatea muncitorilor ca prim obiectiv al activității. Protecția lucrătorilor constă în protejarea acestora împotriva exploatării, a riscurilor de îmbolnăvire sau a altor pericole.

Prevenirea este ansamblul prevederilor sau măsurilor luate sau planificate în toate etapele activității întreprinderii sau instituției în vederea evitării sau reducerii riscurilor profesionale. Prevenția protejează, de asemenea, sănătatea și îmbunătățește bunăstarea angajaților.

Protecția Muncii Periș și Evaluarea riscurilor Periș

Fiecare angajator trebuie să aibă un serviciu intern de prevenire și protecție la locul de muncă. Un consilier de prevenire trebuie să fie întotdeauna prezent în acest serviciu.

Atunci când acest serviciu intern nu poate îndeplini el însuși toate misiunile care îi sunt încredințate, angajatorul poate apela și la un serviciu extern de prevenire și protecție la locul de muncă.

Protecția Muncii Periș aplică reglementările referitoare la bunăstare oricărei companii care îi solicită ajutorul. Prin încheierea unui contract de colaborare, firma noastră oferă servicii complete în domeniul securității și sănătății în muncă.

Întocmim și documentația în cazul controalelor din partea ITM Periș sau Inspecția Muncii Periș și asigurăm și echipamente de lucru prin intermediul magazinului cu profil SSM.

Evaluarea riscurilor Periș poate efectua analiza de risc pentru a preveni apariția bolilor profesionale prin abordarea riscurilor existente, noi și emergente. Este important să se anticipeze efectele negative ale noilor tehnologii asupra sănătății și securității lucrătorilor.

Scopul principal al acestor servicii este acela de a ajuta angajatorii și lucrătorii în aplicarea reglementărilor Legii nr.319/2006 privind protecția muncii și a Legii nr.307/2006 a prevenirii și stingerii incendiilor.

Securitatea și Sănătatea în Muncă în Periș

SSM Periș definește bunăstarea la locul de muncă a angajaților ca fiind ansamblul de factori legați de condițiile de muncă, cum ar fi:

-siguranța la locul de muncă;

-protecția sănătății lucrătorilor;

-aspectele psihosociale ale muncii;

-ergonomia și igiena muncii;

-îmbunătățirea condițiilor la locurile de muncă.

Legea de bază în domeniul securității și sănătății muncitorilor se bazează pe practicile bune de lucru și pe prevenirea accidentelor. Alegerea pentru utilizare a materialelor de lucru se face având în vedere proprietățile unice ale riscurilor lor stabilite prin folosirea tehnicilor de analiză de risc.

Primiți ajutor de la RSGE

Primul obiectiv strategic vizează promovarea muncii sănătoase și sigure. Sunt încă mult prea multe accidente la locul de muncă și sunt tot mai multe boli profesionale.

RSGE se bazează pe prevenirea constantă a accidentelor de muncă, printre altele prin actualizarea reglementărilor privind prevenirea incendiilor, a celor de pe șantiere temporare sau mobile și a celor privind accidentele grave de muncă.

SSM Periș acordă o atenție deosebită utilizării agenților cancerigeni, mutageni și toxici pentru reproducere la locul de muncă. În acest context, este deosebit de importantă actualizarea legislației privind azbest și determinarea valorilor limită obligatorii pentru expunerea la agenți chimici.

Un obiectiv strategic vizează consolidarea participării pe piața muncii. RSGE ajută tinerii să fie pregătiți și să aibă cunoștințele necesare în ceea ce privește bunăstarea la locul de muncă prin organizarea de cursuri de calificare sau de autorizare în diferite meserii.

De asemenea, ei trebuie să fie capabili să aplice aceste cunoștințe în practică.

Servicii oferite de echipa RSGE

Condițiile de muncă ale lucrătorilor în vârstă sunt examinate de RSGE pentru a fi adaptate astfel încât să poată continua să lucreze în stare bună de sănătate.

Nu în ultimul rând, sunt mulți lucrători cu dizabilități care au încă o capacitate semnificativă de muncă, în ciuda bolii sau a handicapului lor. Pentru ei dezvoltăm o cale de reintegrare.

Angajatorul rămâne responsabil pentru această politică, dar el trebuie să dispună de mijloacele necesare dezvoltării măsurilor de prevenire.

Acest aspect este deosebit de problematic în IMM-uri și din acest motiv RSGE continuă să dezvolte instrumente noi de prevenire a incidentelor în aceste sectoare.

O mai bună înțelegere a măsurilor de prevenire determină conținutul și organizarea pregătirii implementării la locul de muncă. Dintre acestea amintim:

– optimizarea funcționării serviciilor de inspecție, prin existența documentației complete în fiecare companie;

-îmbunătățirea accesului la datele disponibile privind riscurile profesionale;

-respectarea unor reglementări de calitate privind prevenirea și protecția muncitorilor.

Protecția Muncii Periș vă protejează afacerea

Protecția Muncii Periș vă protejează afacerea prin consolidarea culturii de prevenire a incidentelor. Este important ca bunăstarea să fie integrată în toate locurile de muncă.

Puteți afla mai multe informații despre cursurile de formare și activitățile organizate de SSM Periș, reglementările legilor sau documentația utilă din pagina noastră de contact.

Consultați echipa RSGE în privința problemelor de securitate și sănătate în muncă!

Solicita oferta

icon protectia muncii RSGE

Protectia muncii

Servicii complete de protectia muncii (SSM)
vezi
Protectia muncii

Prevenire si stingere incendii

Servicii PSI
vezi
Prevenire si stingere incendii

Evaluarea riscurilor

Analiza de risc la securitate fizica
vezi
Evaluarea riscurilor

Protectia mediului

Consultanta de Mediu
Depunere declaratii de Mediu
vezi
Protectia mediului

Medicina muncii

Consult medical la angajare
Consult medical periodic
vezi
despre medicina muncii