Protecția Muncii Mogoșoaia, SSM Mogoșoaia

Protecția Muncii Mogoșoaia, SSM Mogoșoaia
Protecția Muncii Mogoșoaia, SSM Mogoșoaia

Protecția Muncii Mogoșoaia efectuează auditul securității muncii în calitate de firmă independentă, pentru:

-a evalua eficacitatea activităților din domeniul securității muncii în cadrul companiilor;

-a verifica respectarea legislației în materie de protecție a lucrătorilor;

-pregătirea în cazul controalele efectuate de Inspecția Muncii și ITM Mogoșoaia.

Protecția Muncii Mogoșoaia și Evaluarea riscurilor Mogoșoaia

Auditul sistemului de securitate a muncii, efectuat de Evaluarea riscurilor Mogoșoaia include reglementări și standarde locale ale sistemului de management al siguranței muncii, precum și instruirea angajaților în domeniul securității muncii.

Protecția Muncii Mogoșoaia anunță angajatorii că au obligația să asigure angajaților:

  • Efectuarea de analize medicale.
  • Furnizarea de echipamente de protecție personale.
  • Stabilirea de proceduri de investigare a accidentelor.
  • Estimarea specială a condițiilor de muncă.

Un audit pentru securitate și sănătate în muncă este efectuat de o parte terță independentă, în cazul nostru Protecția Muncii Mogoșoaia, pentru a identifica, evalua și minimiza riscurile de conformitate ale companiei în domeniul securității și sănătății în muncă.

Auditul privind protecția muncii înseamnă o evaluare obiectivă, independentă de către un auditor expert, a stării securității muncii și a siguranței industriale în companii.

Implementarea unui audit independent de securitate a muncii are următoarele avantaje:

-prevenirea leziunilor și accidentelor de muncă;

identificarea riscurilor (incoerențelor) înainte de sosirea organelor de control;

-prevenirea răspunderii financiare pentru nerespectarea legislației privind protecția muncii;

-construirea unui sistem eficient de lucru al serviciului de protecția muncii;

-controlul și verificarea suplimentară a eficacității serviciului de protecție a muncii.

Securitatea și Sănătatea în Muncă în Mogoșoaia

Ordinea auditului efectuat de SSM Mogoșoaia în întreprinderi este următoarea:

  • Pregătirea auditului (determinarea obiectivelor și a momentului auditului; determinarea programului de audit; acordul de cooperare).
  • Analiza documentației privind protecția muncii și evaluarea eficacității sistemului de management al protecției muncii și analiza conformității cu cerințele legislative și ale altor acte normative și juridice privind protecția muncii. În această etapă se mai efectuează:

-verificarea disponibilității avizelor pentru funcționarea echipamentelor cu risc ridicat;

-eficacitatea managementului riscurilor (siguranța personalului în timpul lucrului cu risc ridicat, funcționarea echipamentelor);

-asigurarea de resurse pentru funcționarea eficientă a sistemului de protecție a muncii (instruire, nivelul de cunoștințe profesionale ale personalului în domeniul securității muncii);

-analiza datelor despre accidente, rezultatele cercetării acestora, acțiuni corective asupra inconsecvențelor detectate anterior.

  • Participarea tuturor angajaților la implementarea măsurilor de protecția muncii.

Primiți ajutor de la RSGE

RSGE întocmește raportul de expertiză care include:

-cercetarea, analiza stării securității muncii și securității industriale în întreprinderi;

-rezultate ale verificării conformității documentației existente cu cerințele;

-o analiză a conformității cu cerințele de protecție a muncii de către angajatori și angajați;

-depunerea unor norme de drept specifice care au fost încălcate;

-recomandări pentru eliminarea neconcordanțelor, soluții cuprinzătoare pentru siguranța industrială și protecția muncii.

Servicii oferite de echipa RSGE

RSGE este acreditată în întocmirea planului de localizare și lichidare a situațiilor de urgență și a accidentelor, care este format din următoarele secțiuni:

  • Partea analitică a planului (care descrie scopul planului, măsurile de siguranță la fața locului, principiile generale de evaluare cantitativă a explozivității unităților tehnologice, analiza pericolului obiectelor, analiza pericolului substanțelor parametri de analiză).
  • Partea operativă a planului la nivelurile în care se dezvoltă schema de obiect. Aici este descrisă caracteristica de pericol a schemei bloc, se desfășoară lucrări urgente de organizare a accidentului).
  • Partea operațională a planului (care prezice situația din zona instalației, descrie interacțiunea forțelor de protecție civilă și măsurile de protecție a personalului și a publicului în caz de accidente la instalații).

Protecția Muncii Mogoșoaia vă protejează afacerea

Protecția Muncii Mogoșoaia vă oferă o gamă completă de servicii legate de dezvoltarea planului de localizare și lichidare a situațiilor de urgență și a accidentelor.

Toate lucrările sunt efectuate cu o abordare individuală a clientului într-un timp clar definit și la prețuri rezonabile de piață. Planul de localizare și lichidare a situațiilor de urgență și a accidentelor acoperă toate nivelurile de dezvoltare a accidentelor care sunt identificate în procesul de analiză a pericolelor.

Auditul extern este primul pas către dezvoltarea metodelor și programelor pentru atingerea standardelor de siguranță industrială; o creștere a încrederii sociale, a imaginii, a investitorilor, a autorităților de stat față de întreprindere.

Contactați echipa RSGE pentru ca lucrările de dezvoltare să se realizeze în conformitate cu legislația SSM!

Solicita oferta

icon protectia muncii RSGE

Protectia muncii

Servicii complete de protectia muncii (SSM)
vezi
Protectia muncii

Prevenire si stingere incendii

Servicii PSI
vezi
Prevenire si stingere incendii

Evaluarea riscurilor

Analiza de risc la securitate fizica
vezi
Evaluarea riscurilor

Protectia mediului

Consultanta de Mediu
Depunere declaratii de Mediu
vezi
Protectia mediului

Medicina muncii

Consult medical la angajare
Consult medical periodic
vezi
despre medicina muncii