Protecția Muncii Găneasa, SSM Găneasa

Protecția Muncii Găneasa, SSM Găneasa
Protecția Muncii Găneasa, SSM Găneasa

Protecția Muncii Găneasa își propune să efectueze evaluări ale conformității condițiilor de muncă din companii cu cerințele Legii privind protecția muncii, Legea nr. 319/2066.

Auditul de securitate și sănătate în muncă în întreprinderi are în vedere principalul criteriu al calității auditului, care este fezabilitatea rezultatelor acestuia.

Protecția Muncii Găneasa și Evaluarea riscurilor Găneasa

Securitatea și sănătatea în muncă sau siguranța în industrii pot fi inspectate în diferite moduri și domenii. Costul final al auditului și perioada acestuia depind direct de sarcinile care urmează să fie rezolvate de audit.

Criterii de audit calitativ de securitate și sănătate muncii, efectuat de Evaluarea riscurilor Găneasa, sunt:

 • Raportul are o structură simplă și inteligibilă, abordare generală-specifică.
 • Comentariile din raport sunt redactate într-un limbaj simplu.
 • Recomandările din raport sunt ușor de înțeles și disponibile pentru implementare fără a reangaja compania de audit sau experții în domeniu.

Analiza documentelor de securitate și sănătate în muncă și de securitate la incendiu, de către Protecția Muncii Găneasa, existente în întreprinderi, este necesară pentru conformitatea cu cerințele legislației SSM.

Securitatea și Sănătatea în Muncă în Găneasa

SSM Găneasa efectuează auditul lucrărilor, al personalului și al managerilor. Acordăm o atenție deosebită evaluării siguranței și performanței echipamentelor, mașinilor, utilajelor, teritoriului.

Evaluăm atât starea generală a echipamentelor SSM, cât și conformitatea acestora cu cerințele legislației privind securitatea și sănătatea în muncă, disponibilitatea și relevanța inspecțiilor și sondajelor.

Evaluarea performanței în siguranță a lucrărilor demonstrează modul în care acțiunile și procedurile de operare ale personalului sunt conforme cu cerințele interne și naționale de securitate și sănătate în muncă.

Primiți ajutor de la RSGE

Evaluarea cunoștințelor practice ale personalului privind securitatea și sănătatea în muncă și securitatea la incendiu, de către RSGE , reprezintă o evaluare a măsurii în care personalul este conștient de sfera de aplicare a cerințelor de siguranță și logica acestor cerințe în contextul muncii în desfășurare.

Evaluarea cunoștințelor și abilităților factorilor de decizie și ale managerilor în domeniul securității și sănătății în muncă și al siguranței la incendiu va demonstra modul în care managerii sunt conștienți de:

-amploarea responsabilității;

-domeniul de aplicare a muncii;

-procedurile pentru securitatea și protecția sănătății în muncă pe care trebuie să le implementeze la locurile de muncă.

Auditul RSGE în materie de SSM are ca rezultat un raport scris care indică deficiențele și inconsecvențele identificate.

Raportul oferă recomandări specifice privind adaptarea sistemului existent de management al SSM și al siguranței la incendiu la cele mai bune forme pentru procesele de afaceri ale companiei.

Servicii oferite de echipa RSGE

RSGE evaluează caracterul adecvat al documentelor SSM disponibile în întreprinderi, atât interne (regulamente, ordine, proceduri, programe, etc.), cât și externe:

-autorizații pentru lucrări periculoase;

-certificate de pregătire specială în domeniul securității și sănătății în muncă de către personal;

-examinări medicale;

-certificare a locurilor de muncă.

Despre siguranța ocupațională, angajatorii trebuie să știe că se recomandă:

-externalizarea serviciilor SSM;

-elaborarea documentelor SSM;

-audit de securitate și sănătate în muncă;

-efectuarea de antrenamente și exerciții cu angajații.

Compania RSGE eliberează autorizații pentru lucrări cu activități cu risc ridicat, cum ar fi:

 • Siguranța privind incendiile.
 • Permise de securitate la incendiu.
 • Audit de securitate la incendiu.
 • Actualizarea documentației de securitate și sănătate în muncă.

Protecția Muncii Găneasa vă protejează afacerea

Protecția Muncii Găneasa vă oferă în cazul încheierii unui contract de colaborare:

 • Evaluarea riscurilor.
 • Asistență în timpul controalelor.
 • Investigarea accidentelor.
 • Evaluarea locurilor de muncă.
 • Cursuri de formare și informare și exerciții pe manechine.

Specialiștii noștri vor efectua auditul inițial, cu prezentarea unui scurt raport, pentru orice nouă colaborare. Mai multe despre auditul de securitate și sănătate în muncă puteți găsi consultând pagina de contact a RSGE.

Dacă nu găsiți informațiile care vă interesează pe site-ul nostru sau problema dumneavoastră se încadrează în mai multe categorii deodată, puteți solicita o consultație cu specialistul nostru.

Vă vom contacta în termen scurt de la primirea mesajului și vă vom răspunde la toate întrebările!

Solicita oferta

icon protectia muncii RSGE

Protectia muncii

Servicii complete de protectia muncii (SSM)
vezi
Protectia muncii

Prevenire si stingere incendii

Servicii PSI
vezi
Prevenire si stingere incendii

Evaluarea riscurilor

Analiza de risc la securitate fizica
vezi
Evaluarea riscurilor

Protectia mediului

Consultanta de Mediu
Depunere declaratii de Mediu
vezi
Protectia mediului

Medicina muncii

Consult medical la angajare
Consult medical periodic
vezi
despre medicina muncii