PSI Chitila (Prevenire și Stingere Incendii Chitila)

PSI Chitila (Prevenire și Stingere Incendii Chitila)

PSI Chitila (Prevenire și Stingere Incendii Chitila) sugerează că există o mulțime de rezultate potențiale pentru ca riscurile și pericolele de incendiu să poată fi identificate și evaluate.

Acest lucru indică posibilitatea a două dimensiuni care trebuie luate în considerare. Acestea sunt frecvența incendiilor și consecințele lor.

PSI Chitila vine în ajutorul companiilor

Procesul prin care o persoană descoperă la ce pericole este expusă, analizează sau evaluează probabilitatea ca ceva să se producă, apoi decide asupra unei abordări adecvate pentru a reduce sau controla pericolul este cunoscut ca evaluarea riscului.

Conform PSI Chitila, în timpul construcției unei structuri se folosesc materiale combustibile. Există cantități semnificative de materiale, inclusiv hârtie, plastic, lichide și gaze inflamabile și combustibile, schele din lemn și forme din lemn pentru turnarea betonului.

Știm, de asemenea, că vor fi folosite scule și unelte pentru prelucrarea acestor materiale producătoare de căldură sau care eliberează energie, care au potențialul de a aprinde alte materiale.

Munca la cald este adesea necesară pentru a construi produse metalice. PSI Chitila amintește pericolele care pot apărea din cauza prezenței flăcărilor deschise.

Cauze ale incendiilor și măsuri pentru prevenirea lor

Înțelegerea legăturii dintre materiale și sursele de aprindere și luarea tuturor măsurilor de precauție rezonabile pentru a preveni combinarea lor constituie evaluarea riscului și este efectuată de inspectorii PSI Chitila.

Evaluarea riscurilor are drept scop eliminarea tuturor riscurilor sau diminuarea lor prin utilizarea măsurilor preventive sau de control care implică intervenția umană.

Echipa noastră efectuează evaluarea riscului, prin urmare suntem destul de familiarizați cu șantierul de lucru. Coordonarea observațiilor și acțiunilor este îmbunătățită atunci când o echipă este inclusă în procesul de evaluare a riscurilor.

Coordonarea mai multor acțiuni are în vedere obținerea unui rezultat comun cu economie de mijloace. Recomandarea PSI Chitila este ca personalul de conducere sau de supraveghere să colaboreze cu echipa noastră pentru a asigura responsabilitatea.

Tendința colaborării grupului de oameni este aceea de a beneficia unul de pe urma gândurilor și observațiilor celuilalt, ceea ce are ca rezultat o judecată aproape întotdeauna îmbunătățită.

Primiți ajutor de la RSGE

Reducerea sau diminuarea riscurilor se referă la atenția unei persoane sau organizații la detalii atunci când îndepărtează pericolele. RSGE consideră că următoarele sunt tehnicile de top management:

  • Unul dintre cele mai simple moduri de a reduce probabilitatea unui incendiu pe un șantier este acela de a menține o distanță suficientă între combustibili și sursele potențiale de aprindere.
  • Utilizarea și aplicarea unui sistem de „permisiuni” de lucru la cald ar fi una dintre cele mai importante strategii pentru a reglementa sursele de aprindere.
  • Când membrii personalului nu sunt prezenți, asigurați-vă că opriți toate cablurile temporare și sistemele de încălzire. Fumatul NU este permis în apropierea combustibililor.

Servicii oferite de echipa RSGE

Echipa RSGE oferă exemple de bună întreținere a locurilor de muncă:

  • Reciclarea materialelor textile care au fost expuse la ulei, în special uleiul de in.
  • Curățarea și îndepărtarea adecvată a oricărui ambalaj.
  • Ținerea combustibililor departe de zonele de lucru aglomerate unde pot exista surse de aprindere.
  • Curățarea și îndepărtarea de rutină a oricăror produse combustibile, așchii, rumeguș sau resturi de lemn produse.

Condiții diferite vor apărea în diferite etape de construcție. Prin coordonarea ordinii în care sunt finalizate anumite etape de construcție, impactul unui potențial incendiu poate fi redus.

PSI Chitila vă protejează afacerea

Șantierele de construcții nesecurizate pot fi expuse riscului de vandalism, furt și incendiere. De aceea, echipa PSI Chitila vă recomandă câteva măsuri de securitate care pot ajuta la reducerea riscului de intrare neautorizată în șantier:

-controale perimetrale;

-împrejmuirea locului de muncă;

-iluminat;

-sisteme electronice de detectare a intruziunilor;

-agenți de securitate de serviciu după orele de lucru.

Nu este nimic nou faptul că industria construcțiilor trebuie să facă față unei varietăți de pericole, dar un număr tot mai mare de incendii pe șantier atrage atenția asupra acestui risc special.

Incendiile în timpul construcției se pot răspândi rapid, mai ales atunci când sprinklerele nu au fost încă instalate sau activate și sunt prezente alte materiale combustibile.

Solicitați oferta PSI Chitila pentru implementarea măsurilor de siguranță pentru prevenirea incendiilor!

Solicita oferta

icon protectia muncii RSGE

Protectia muncii

Servicii complete de protectia muncii (SSM)
vezi
Protectia muncii

Prevenire si stingere incendii

Servicii PSI
vezi
Prevenire si stingere incendii

Evaluarea riscurilor

Analiza de risc la securitate fizica
vezi
Evaluarea riscurilor

Protectia mediului

Consultanta de Mediu
Depunere declaratii de Mediu
vezi
Protectia mediului

Medicina muncii

Consult medical la angajare
Consult medical periodic
vezi
despre medicina muncii

Ultimele noutati