Protecția Muncii Mediaș, SSM Mediaș

Protecția Muncii Mediaș, SSM Mediaș
Protecția Muncii Mediaș, SSM Mediaș

Protecția Muncii Mediaș este aliatul angajatorilor din Mediaș în elaborarea planului de prevenire a incendiilor. Inginerii noștri îndeplinesc cerințele de securitate și sănătate și întocmesc măsurile de prevenire a pericolelor majore provocate de incendii în diferite locuri de muncă.

Protecția Muncii Mediaș și Evaluarea riscurilor Mediaș

Toate pericolele majore de incendiu posibile în cadrul unei unități sunt identificate cu ajutorul specialiștilor Protecția Muncii Mediaș. Împreună cu fiecare dintre pericole, sunt emise instrucțiuni privind modul în care aceste pericole ar trebui să fie manipulate și depozitate.

Angajații care lucrează în zona instalațiilor au o responsabilitate, fie pentru menținerea surselor de căldură, fie pentru păstrarea în siguranță a surselor de combustibil și trebuie să aibă o pregătire adecvată, astfel încât să știe cum să-și păstreze zonele în siguranță.

Toate sursele de aprindere sunt incluse în planul de prevenire a incendiilor elaborat de Evaluarea riscurilor Mediaș. Fiecare unitate va avea un set unic de surse potențiale de aprindere incluse. Următoarele sunt câteva exemple de surse de aprindere care ar trebui incluse în evaluarea riscurilor:

  • Surse de căldură. Orice sursă de căldură, cum ar fi încălzitoare, cuptoare, motoare cu ardere, mașini care produc căldură.
  • Flăcări deschise. Torțe de sudură, cuptoare pe gaz, brichete (zone pentru fumat).
  • Scântei. Ferăstraie pentru metal și lemn care taie materiale ce pot conține cuie sau șuruburi, burghie pentru metal.
  • Aprindere chimică. Orice substanțe chimice care pot arde în condiții normale.

Securitatea și Sănătatea în Muncă în Mediaș

SSM Mediaș include informații detaliate despre modul în care pericolele se pot aprinde și ce protecție împotriva incendiilor este necesară, în funcție de activitatea prestată. Sunt descrise măsuri de evitare a acumulării deșeurilor inflamabile și combustibile.

Planul de prevenire mai conține numele și/sau titlurile postului tuturor angajaților responsabili pentru echipamentele utilizate pentru prevenirea sau controlul aprinderii incendiilor. Acesta include personalul de întreținere care lucrează la mașinile care produc căldură.

Numele și/sau titlurile postului tuturor angajaților responsabili de controlul oricăror surse de combustibil care ar putea reprezenta un potențial pericol de incendiu sunt, de asemenea, înregistrate în aceste documente de către inspectorii Protecția Muncii Mediaș.

Primiți ajutor de la RSGE

RSGE a identificat mai multe alte surse potențiale de aprindere. Unele articole pot fi considerate surse de aprindere doar în anumite situații.

Un bec, de exemplu, nu produce suficientă căldură pentru a iniția un incendiu în majoritatea zonelor, dar atunci când există gaze foarte inflamabile în zonă, s-ar putea să devină un pericol.

Fiecare unitate trebuie să evalueze toate sursele potențiale de aprindere și să le includă pe cele care prezintă orice risc crescut. Protecția Muncii Mediaș propune ca soluție imediată utilizarea stingătoarelor, cel mai comun tip de sistem de stingere a incendiilor în majoritatea unităților.

Acestea trebuie să fie amplasate în întreaga unitate, în special în zonele în care există un risc de incendiu mai mare decât cel normal. Extinctoarele sunt de obicei atârnate pe pereți sau stâlpi, în locuri cu vizibilitate crescută și acces ușor.

Pentru a le face mai eficiente, este necesar să existe și semne de siguranță sau etichete deasupra stingătoarelor în sine, cu explicații despre utilizarea lor. Acest lucru vă va ajuta să vă asigurați că oamenii le pot localiza atunci când sunt necesare.

Servicii oferite de echipa RSGE

Sistemele de sprinklere sunt necesare în multe zone, iar achiziționarea lor poate fi făcută din magazinul cu profil PSI al RSGE. Acestea sunt folositoare deoarece pot folosi apă sau alte lichide sau spume pentru stingerea incendiilor atunci când este necesar.

Aceste sisteme sunt conectate la detectoare de fum sau căldură, astfel încât să se cupleze automat atunci când este prezent un incendiu. Planul de prevenire a incendiilor elaborat de Protecția Muncii Mediaș specifică ce tip de element de suprimare este utilizat și modul în care va fi activat.

Protecția Muncii Mediaș vă protejează afacerea

Pentru a evita incendiile, este esențial ca muncitorii să înțeleagă cât de mult căldură ar trebui să producă o anumită mașină, cum este măsurată această căldură și punctele de aprindere pentru sursele de combustibil.

În cazul incendiilor mici, angajații pot fi instruiți să găsească cel mai apropiat stingător și să încerce să stingă focul. Acest lucru ar trebui făcut numai atâta timp cât sunt capabili să rămână în siguranță și să mențină o cale de evacuare în cazul în care incendiul scapă de sub control.

Pentru a se asigura că nu există o acumulare nesigură de deșeuri inflamabile sau combustibile, Protecția Muncii Mediaș a creat un set de proceduri care să identifice pașii de urmat. În aceste proceduri sunt incluse detalii despre cum și când aceste deșeuri vor fi îndepărtate în siguranță din zonă.

Obțineți consultanță de la specialiștii SSM Mediaș pentru întocmirea formularelor pentru transportul deșeurilor și asigurarea relației permanente cu autoritățile de protecția mediului!

Solicita oferta

icon protectia muncii RSGE

Protectia muncii

Servicii complete de protectia muncii (SSM)
vezi
Protectia muncii

Prevenire si stingere incendii

Servicii PSI
vezi
Prevenire si stingere incendii

Evaluarea riscurilor

Analiza de risc la securitate fizica
vezi
Evaluarea riscurilor

Protectia mediului

Consultanta de Mediu
Depunere declaratii de Mediu
vezi
Protectia mediului

Medicina muncii

Consult medical la angajare
Consult medical periodic
vezi
despre medicina muncii