Protecția Muncii Câmpina, SSM Câmpina

Protecția Muncii Câmpina, SSM Câmpina

Protecția Muncii Câmpina, SSM Câmpina

Protecția Muncii Câmpina cercetează riscurile de siguranță asociate activităților de extracție a petrolului și gazelor. Activitățile de foraj și service de puțuri de petrol și gaze implică multe tipuri diferite de echipamente și materiale.  Recunoașterea și controlul pericolelor este esențială pentru prevenirea rănilor și a deceselor.

Protecția Muncii Câmpina și Evaluarea riscurilor Câmpina

Protecția Muncii Câmpina evidențiază câteva dintre pericole, oferind mai multe informații despre cerințele de evaluare și control: coliziuni de vehicule; lovit-de/prins-în/prins-între; explozii și incendii; căderi; spații închise; riscuri ergonomice; linii și echipamente de înaltă presiune; energie electrică și alte energii periculoase; pericole de mașină.

Fiecare companie de foraj și service ar trebui să aibă propriul program de siguranță. Evaluarea riscurilor Câmpina identifică pericolele comune și soluțiile posibile pentru a reduce incidentele care ar putea duce la răniri sau decese. Aceste soluții sunt:

  • Cunoașteți pericolele.
  • Evaluați pericolele la locul de muncă.
  • Multe companii din industria petrolului și gazelor utilizează procesul de analiză a siguranței locului de muncă.
  • Analiza pericolelor la locul de muncă pentru a identifica pericolele și a găsi soluții.
  • Furnizați echipament individual de protecție (EIP). Atunci când singurele controale de inginerie nu pot proteja supraexpunerea lucrătorilor la substanțe chimice, zgomot sau alte pericole, angajatorul trebuie să furnizeze EIP.

Protecția Muncii Câmpina elaborează planuri pentru siguranța și formarea antreprenorului, iar pentru angajați organizează programe de formare și informare.

Securitatea și Sănătatea în Muncă în Câmpina

SSM Câmpina a identificat pericole în transportul la și de la locurile de forare ale lucrătorilor și echipamentelor de lucru. Forajele sunt adesea efectuate în zone îndepărtate și necesită călătorii pe distanțe lungi pentru a ajunge la site-uri. Accidentele de vehicule pe șosele sunt cauze ale deceselor lucrătorilor din extracția de petrol și gaze.

Alte pericole mai sunt liniile și echipamentele de înaltă presiune, precum și energia electrică sau alte energii periculoase. Lucrătorii pot fi expuși la pericole cauzate de gaze comprimate sau de la conductele de înaltă presiune.

Protecția Muncii Câmpina a constatat că lucrătorii pot fi expuși la surse necontrolate de energie electrică, hidraulică sau alte surse periculoase dacă echipamentul nu este proiectat, instalat și întreținut. În plus, controalele administrative, cum ar fi procedurile de operare, trebuie dezvoltate și implementate pentru a asigura operațiunile în siguranță.

Primiți ajutor de la RSGE Câmpina

Lucrătorii din industria petrolului și gazelor se confruntă cu riscul de incendiu și explozie din cauza aprinderii vaporilor sau gazelor inflamabile. RSGE Câmpina a depistat sursele de aprindere care pot include surse de energie statică, electrică, flăcări deschise, fulgere, țigări, unelte de tăiere și sudare, suprafețe fierbinți și căldură de frecare.

Lucrătorii ar putea fi obligați să acceseze platformele și echipamentele situate deasupra solului. Protecția Muncii Câmpina recomandă folosirea echipamentelor de protecție împotriva căderii, pentru a preveni căderile de la catarg, platformă de foraj și alte echipamente ridicate.

Pericole ale lucrătorilor din extracția de petrol și gaze mai sunt expunerile la o mare varietate de echipamente rotative ale capului de sondă, dispozitive de tracțiune, pompe, compresoare, capete, blocuri de ridicare, roți cu bandă și transportoare și ar putea fi răniți dacă sunt loviți de sau prinse între mașinile nepăzite.

Servicii oferite de echipa RSGE Câmpina

Pentru muncitorii care trebuie să intre în spații închise, cum ar fi rezervoare de benzină și alte rezervoare de stocare, gropi de noroi, gropi de rezervă și alte zone excavate, containere de depozitare a nisipului și alte spații reținute din jurul unui puț, RSGE Câmpina a identificat riscuri care includ aprinderea vaporilor sau gazelor inflamabile.

Pentru expunerea la riscuri de accidentare legate de ergonomie, cum ar fi ridicarea obiectelor grele, aplecarea, atingerea deasupra capului, împingerea și tragerea de sarcini grele, lucrul în posturi incomode ale corpului și efectuarea repetitivă a sarcinilor identice sau similare, Protecția Muncii Câmpina a identificat alte tipuri de pericole.

Factorii de risc și rănile rezultate pot fi minimizate sau, în multe cazuri, eliminate prin intervenții precum planificarea înainte de sarcină, utilizarea instrumentelor potrivite, plasarea corectă a materialelor, educarea lucrătorilor cu privire la risc și recunoașterea și raportarea timpurie a vătămărilor.

Protecția Muncii Câmpina vă protejează afacerea

Protecția Muncii Câmpina a concluzionat că trei din cinci decese la fața locului în industria extracției de petrol și gaze sunt rezultatul unor pericole care includ lovirea de obiecte sau prinsul între utilaje.

Lucrătorii pot fi expuși la pericole din surse multiple, inclusiv vehicule sau echipamente în mișcare, echipamente în cădere și conducte de înaltă presiune.

Pentru toate aceste tipuri de riscuri, SSM Câmpina efectuează analiza riscurilor, oferă soluții pentru minimizarea lor prin procedurile de audit și oferă și programe de instruire pentru aproape orice tip de calificare.

Solicitați serviciile complete SSM și SU oferite de firma noastră, iar specialiștii noștri le vor personaliza pentru fiecare societate în parte!

Solicita oferta

icon protectia muncii RSGE

Protectia muncii

Servicii complete de protectia muncii (SSM)
vezi
Protectia muncii

Prevenire si stingere incendii

Servicii PSI
vezi
Prevenire si stingere incendii

Evaluarea riscurilor

Analiza de risc la securitate fizica
vezi
Evaluarea riscurilor

Protectia mediului

Consultanta de Mediu
Depunere declaratii de Mediu
vezi
Protectia mediului

Medicina muncii

Consult medical la angajare
Consult medical periodic
vezi
despre medicina muncii