Olt, Protecția Muncii Olt, SSM Olt

Protecția Muncii Olt, SSM Olt
Protecția Muncii Olt, SSM Olt

Protecția Muncii Olt evaluează pericolele apărute în urma unor procese de lucru din industria aluminiului, care au probleme de securitate și sănătate comune multor sectoare de producție, dar și pericole foarte specifice care trebuie abordate.

Protecția Muncii Olt și Evaluarea riscurilor Olt

Aluminiul este cel mai abundent element metalic de pe Pământ. Aluminiul metalic este folosit ca material structural în industria construcțiilor, auto și aeronautică, în producția de aliaje metalice, în industria electrică, în ustensile de gătit și în ambalarea alimentelor.

În gestionarea riscului pentru oamenii implicați în procesele legate de industria prelucrării aluminiului, Protecția Muncii Olt identifică sistematic toate pericolele potențiale, pentru a exista standarde de bună practică, un management angajat și sisteme pentru o urmărire structurată.

Măsurarea performanței în materie de protecția muncii la nivel de unitate, companie și sector este cheia pentru gestionarea riscurilor. Evaluarea riscurilor Olt a colectat date cuprinzătoare de evaluare comparativă cu privire la performanța de siguranță în industria aluminiului și a împărtășit rezultatele în industrie.

Astfel de informații sunt o forță motrice pentru îmbunătățirea continuă. Pe lângă evaluarea performanței, o altă activitate importantă este împărtășirea informațiilor despre accidente. Industria aluminiului a îmbunătățit în mod constant ratele de accidentare, multe unități obținând un număr redus de vătămări ale muncitorilor.

Securitatea și Sănătatea în Muncă în Olt

SSM Olt a observat că minimizarea riscurilor pentru sănătate este esențială pentru sustenabilitatea pe termen lung a operațiunilor, care se bazează pe forță de muncă sigură și productivă. Indicatorii conducători reprezintă o cale eficientă pentru măsurarea performanței industriei și asigurarea protecției forței de muncă.

Protecția Muncii Olt pune accentul în industria aluminiului pe reducerea la minimum a expunerii lucrătorilor la pericole fizice și chimice. Aceasta înseamnă gestionarea expunerii la substanțe chimice, căldură, zgomot, praf și câmp magnetic/radiații prin controale inginerești, practici de lucru schimbate sau utilizarea de echipament individual de protecție.

Cu toate acestea, SSM a identificat alte pericole care fac obiectul explorării de către industrie, și anume sănătatea psihologică, bunăstarea (cu accent pe maximizarea sănătății mai degrabă decât pe minimizarea daunelor) și interacțiunea dintre sănătatea ocupațională, securitatea, sănătatea comunității și locul de muncă.

Primiți ajutor de la RSGE 

Inițiativele coordonate de siguranță ale RSGE privind anumite activități periculoase, în care consecințele nerespectării bunelor practici pot fi fatale, au fost în centrul mai multor orientări privind cele mai bune practici din industrie.

Exemple de astfel de activități includ operarea echipamentelor mobile, dispozitivelor de ridicare, echipamentelor de ardere și de înaltă tensiune, precum și manipularea băii și a metalului topit. Controlul acestor pericole este cheia pentru reducerea riscului de rănire și deces.

Pe lângă investițiile în îmbunătățiri tehnice, Protecția Muncii recomandă măsurile de instruire și calificare orientate spre practică, ce vizează identificarea pericolelor, evaluarea și controlul riscurilor. Acest lucru este în concordanță cu experiența conform căreia majoritatea accidentelor de muncă sunt legate de comportament și organizare.

Servicii oferite de echipa RSGE 

O comunitate sănătoasă înseamnă familii sănătoase, ceea ce înseamnă o forță de muncă mai sigură și mai motivată. Specialiștii RSGE au constatat că există o legătură importantă între comunitate, care asigură forța de muncă, și eficiența și productivitatea operațională.

Pe baza unei evaluări a nevoilor efectuată de Protecția Muncii Olt, companiile sunt ajutate să implementeze programe de securitate și sănătate la nivel comunitar. Exemple de nevoi sunt:

  • Controlul bolilor transmise de vectori.
  • Programe de droguri și alcool.
  • Infrastructură și programe de salubritate.

Protecția Muncii Olt vă protejează afacerea

În timp ce multe dintre pericolele tradiționale pentru securitate și sănătate în muncă din industria aluminiului sunt comune în sectorul minier și de producție, problemele și oportunitățile de sănătate ale comunității sunt destul de specifice locației.

Protecția Muncii tratează cu sensibilitate acțiunile de atenuare a problemelor identificate sau de a profita de oportunități. Operatorii SSM lucrează foarte strâns cu comunitățile în definirea nevoilor de protecția muncii și a acțiunilor adecvate, măsoară periodic performanța și revizuiește obiectivele în consultare cu părțile interesate.

Solicitați oferta RSGE Olt pentru a efectua analiza de risc la securitate fizică și pentru a stabili măsurile de securitate de implementat în compania dumneavoastră!

Efectuam protectia muncii in urmatoarele localitati din Olt:

Solicita oferta

icon protectia muncii RSGE

Protectia muncii

Servicii complete de protectia muncii (SSM)
vezi
Protectia muncii

Prevenire si stingere incendii

Servicii PSI
vezi
Prevenire si stingere incendii

Evaluarea riscurilor

Analiza de risc la securitate fizica
vezi
Evaluarea riscurilor

Protectia mediului

Consultanta de Mediu
Depunere declaratii de Mediu
vezi
Protectia mediului

Medicina muncii

Consult medical la angajare
Consult medical periodic
vezi
despre medicina muncii