Protecția Muncii Mureș, SSM Mureș

Protecția Muncii Mureș, SSM Mureș
Protecția Muncii Mureș, SSM Mureș

Protecția Muncii Mureș a constatat că fiecare ocupație are propriile pericole și riscuri. Termenul „pericol” se referă la o proprietate inerentă a unui agent sau la o situație care are potențialul de a provoca efecte adverse atunci când un organism, sistem sau populație sunt expuși la acel agent.

Protecția Muncii Mureș și Evaluarea riscurilor Mureș

Evaluarea riscurilor Mureș a inclus o gamă largă de pericole de la locurile de muncă pentru a defini riscurile pentru securitatea și sănătatea angajaților.

Acestea includ, dar nu se limitează la substanțe chimice, agenți biologici, factori fizici, condiții ergonomice nefavorabile, alergeni, o rețea complexă de riscuri de siguranță și o gamă largă de factori de risc psihosocial.

Protecția Muncii Mureș a efectuat studii pe lucrătorii din fabricile de îngrășăminte chimice și afirmă că lucrătorii sunt expuși la multe răni și probleme, cum ar fi probleme respiratorii, ale auzului și altele.

Prin urmare, Protecția Muncii Mureș a realizat evaluarea riscurilor pentru a investiga securitatea și sănătatea în rândul lucrătorilor.

În urma investigațiilor, specialiștii noștri au făcut următoarele recomandări:

  • Aprovizionarea adecvată și curățarea regulată a echipamentului individual de protecție (EIP).
  • Controale medicale regulate pentru lucrători.
  • Asigurarea timpului liber pe perioada prestării activității pentru a reduce oboseala și plictiseala.
  • Programe de instruire pentru lucrători despre riscurile profesionale din industria chimică.
  • Creșterea gradului de conștientizare a lucrătorilor din fabricile de îngrășăminte cu privire la importanța respectării EIP la locul de muncă.

Securitatea și Sănătatea în Muncă în Mureș

Așa cum este definită, sănătatea în muncă se ocupă de toate aspectele securității și sănătății la locul de muncă și pune un accent puternic pe prevenirea primară a pericolelor.

Sănătatea ocupațională este un domeniu multidisciplinar al asistenței medicale, care se preocupă cu a da posibilitatea unui individ să-și desfășoare activitatea, în modul care dăunează cel mai puțin sănătății.

Pentru a respecta legislația din domeniul protecția muncii, SSM Mureș recomandă angajatorilor câteva măsuri care vor aduce și beneficii companiilor:

-promovarea și menținerea celui mai înalt grad de bunăstare fizică, mentală și socială a lucrătorilor din toate ocupațiile;

-prevenirea în rândul lucrătorilor a abaterilor de la pericolele pentru sănătate cauzate de condițiile lor de muncă;

-protecția lucrătorilor angajați de riscurile rezultate din factori nocivi pentru sănătate;

-plasarea și menținerea lucrătorilor într-un mediu profesional adaptat capacităților lor fiziologice și psihologice;

-adaptarea muncii la om.

Primiți ajutor de la RSGE

RSGE a remarcat că menținerea unui mediu de lucru sigur se reflectă asupra sănătății lucrătorilor. Unele motive pentru neimplementarea politicii de siguranță de către companii sunt lipsa unui sistem eficient de aplicare a legii, lipsa informațiilor și a înregistrărilor exacte ale bolilor și accidentelor profesionale.

Lipsa pregătirii profesionale de bază în domeniul securității și sănătății ocupaționale duce la situații neplăcute prin care cineva poate suferi accidente ca urmare a faptului că își face meseria. Protecția Muncii Mureș organizează programe de pregătire în domeniul SSM pentru aproape toate tipurile de meserii.

Riscul profesional este un risc pentru o persoană în mediul său de lucru, pe lângă consecințe precum accidente mortale, răni minore până la grave și efecte alergice și sistemice care apar imediat, în timp ce există cele care apar într-o perioadă ulterioară sau un pericol profesional.

Servicii oferite de echipa RSGE

RSGE investighează relația dintre siguranța muncii și riscurile profesionale în rândul lucrătorilor din fabricile de îngrășăminte, iar aceasta se poate referi la mediul profesional care afectează starea de sănătate a lucrătorilor, cum ar fi expunerea la răni, boli și altele.

Un mediul de lucru slab afectează satisfacția și fericirea. Sănătatea ocupațională înseamnă furnizarea de asistență medicală cuprinzătoare (personală și impersonală) lucrătorilor printr-un amestec de intervenții promoționale, preventive, curative și de reabilitare, astfel încât să le ridice nivelul de protejare a sănătății.

Protecția Muncii Mureș vă protejează afacerea

Concluziile studiilor efectuate de Protecția Muncii Mureș au arătat că au existat atât factori pozitivi, cât și negativi care afectează calitatea vieții în rândul lucrătorilor din sectorul industrial. Exemplele de factori pozitivi au inclus:

-statutul unui loc de muncă cu normă întreagă;

-satisfacția față de situația de lucru, satisfacția în muncă și mândria față de locul de muncă;

-relația cu colegii de muncă, cu supervizorul și mediul de lucru.

Accesați formularul de ofertă al Protecția Muncii Mureș pentru întocmirea documentației planului de protecția muncii, dar și pentru evitarea penalizărilor în cazul controalelor ITM!

Efectuam protectia muncii in urmatoarele localitati din Mures:

Solicita oferta

icon protectia muncii RSGE

Protectia muncii

Servicii complete de protectia muncii (SSM)
vezi
Protectia muncii

Prevenire si stingere incendii

Servicii PSI
vezi
Prevenire si stingere incendii

Evaluarea riscurilor

Analiza de risc la securitate fizica
vezi
Evaluarea riscurilor

Protectia mediului

Consultanta de Mediu
Depunere declaratii de Mediu
vezi
Protectia mediului

Medicina muncii

Consult medical la angajare
Consult medical periodic
vezi
despre medicina muncii