Protecția Muncii Mehedinți, SSM Mehedinți

Protecția Muncii Mehedinți, SSM Mehedinți
Protecția Muncii Mehedinți, SSM Mehedinți

Protecția Muncii Mehedinți ia în considerare problemele de securitate și sănătate ale muncitorilor ca parte a unei evaluări cuprinzătoare a pericolelor sau a riscurilor, inclusiv studii de identificare a pericolelor, studii de operabilitate sau alte studii de analiză a riscurilor.

Rezultatele sunt utilizate pentru managementul securității și sănătății în planificarea, proiectarea instalației și a sistemelor de lucru sigure și în pregătirea și comunicarea muncii cu proceduri sigure.

Protecția Muncii Mehedinți și Evaluarea riscurilor Mehedinți

Inițiativa Protecția Muncii Mehedinți se concentrează pe eliminarea celor mai grave pericole și pe implementarea unor sisteme durabile pentru a preveni toate rănile și incidentele. Echipa implicată în proiect folosește instrumentele de excelență în producție ale companiei noastre.

Canalele de comunicare, investigațiile anterioare, implicarea angajaților, instruirea și educația generală sunt utilizate pentru a îmbunătăți siguranța la locul de muncă.

Programul de siguranță elaborat de Evaluarea riscurilor Mehedinți este conceput pentru a-i face pe toți oamenii conștienți de riscurile grave de rănire. Acesta are cinci domenii de interes:

  • Siguranța șoferului
  • Protecția mașinii
  • Expunerea la substanțe sau medii nocive
  • Echipamente motorizate
  • Alunecări, împiedicări și căderi

Rezultatele evaluărilor raportează despre implicarea indicatorilor de conducere în materie de siguranță pentru a ajuta la identificarea zonelor de îmbunătățire, precum și unde sunt necesare resurse pentru a executa corect programele elaborate de Evaluarea riscurilor Mehedinți.

Securitatea și Sănătatea în Muncă în Mehedinți

Asigurarea că toți angajații ajung acasă în siguranță în fiecare zi este responsabilitatea SSM Mehedinți cea mai importantă. Recomandările pentru angajatori țin de realizarea unor operațiuni fără accidente prin:

  • Promovarea responsabilității pentru noi înșine și pentru colegii noștri.
  • Aplicarea abilităților de conducere în siguranță.
  • Implicarea angajaților în utilizarea indicatorilor de conducere de siguranță.
  • Anticiparea, recunoașterea și eliminarea pericolelor.
  • Eliminarea rănilor și deceselor care schimbă viața.

Indicatorii de conducere în siguranță funcționează împreună cu programul nostru de siguranță, care are ca scop eliminarea deceselor și rănilor grave, cum ar fi comoții, fracturi, arsuri și amputații.

Membrii echipei SSM Mehedinți raportează evenimente aproape ratate, care nu au dus la răni grave, deoarece pericolul a fost recunoscut înainte de a avea loc o potențială rănire.

Primiți ajutor de la RSGE

RSGE pune la dispoziția angajatorilor ghidurile pentru protecția mediului, securitate și sănătate, documente tehnice de referință cu exemple generale și specifice de bună practică în industrie.

Când unul sau mai mulți membri ai Protecția Muncii Mehedinți sunt implicați într-un proiect, aceste orientări SSM sunt aplicate respectând politicile și standardele respective. Aceste măsuri de protecția muncii sunt concepute pentru a fi utilizate în toate sectoarele industriale.

RSGE oferă un rezumat al problemelor de securitate și sănătate în muncă asociate cu fabricile de celuloză și hârtie, care apar în general în timpul fazei operaționale, împreună cu recomandări pentru managementul acestora.

O problemă recunoscută în producerea de celuloză și hârtie este managementul apelor uzate. Sunt oferite informații despre strategiile de conservare a apei, aplicabile la majoritatea instalațiilor industriale, care pot contribui la reducerea fluxuri de ape uzate.

Strategii de prevenire a apelor uzate specifice industriei potențial aplicabile la producția de celuloză și hârtie sunt prezentate de specialiștii noștri împreună cu metodele de prevenire și control.

Servicii oferite de echipa RSGE

Principalele emisii în aer din producția de celuloză și hârtie constau în gaze de proces care variază în funcție de tipul de proces de prelucrare a pastei și care pot include compuși ai sulfului, particule în suspensie, oxizi de azot, organic volatil compuși, clor, dioxid de carbon și metan.

RSGE a constatat și alte surse comune de emisii, care includ gazele de ardere din instalații de incinerare și din abur și energie auxiliară, unități generatoare care emit particule, compuși ai sulfului și oxizi de azot.

Gaze urat mirositoare provin din procesele de prelucrare și emit compuși cu sulf redus foarte mirositori: hidrogen sulfură, metil mercaptan, sulfură de dimetil. Stațiile de epurare a apelor uzate pot fi uneori o sursă mai semnificativă de gaze neplăcute decât procesul în sine.

Protecția Muncii Mehedinți vă protejează afacerea

Măsuri generale de proiectare, operare și monitorizare a instalațiilor sunt elaborate de Protecția Muncii Mehedinți având în vedere gestionarea riscurilor principale pentru protecția muncii.

Îndrumările generale specifice activităților de producere a celulozei și hârtiei sunt de asemenea furnizate împreună cu îndrumări privind formarea în securitate și sănătate, echipament de protecție individual și gestionarea echipamentelor fizice, pericole chimice, biologice și radiologice comune tuturor industriilor.

Accesați pagina de contact a SSM Mehedinți pentru recomandări privind managementul problemelor de protecția muncii comune pentru majoritatea unităților industriale în timpul fazelor de construcție, exploatare și dezafectare!

Efectuam protectia muncii in urmatoarele localitati din Mehedinti:

Solicita oferta

icon protectia muncii RSGE

Protectia muncii

Servicii complete de protectia muncii (SSM)
vezi
Protectia muncii

Prevenire si stingere incendii

Servicii PSI
vezi
Prevenire si stingere incendii

Evaluarea riscurilor

Analiza de risc la securitate fizica
vezi
Evaluarea riscurilor

Protectia mediului

Consultanta de Mediu
Depunere declaratii de Mediu
vezi
Protectia mediului

Medicina muncii

Consult medical la angajare
Consult medical periodic
vezi
despre medicina muncii