Protecția Muncii Gorj, SSM Gorj

Protecția Muncii Gorj, SSM Gorj
Protecția Muncii Gorj, SSM Gorj

Protecția Muncii Gorj publică standarde speciale pentru industria construcțiilor, maritime și agricole, conforme cu legislația securității și sănătății în muncă. Aceste standarde specifice industriei sunt de obicei mai stricte decât standardele generale ale industriei.

Protecția Muncii Gorj și Evaluarea riscurilor Gorj

Standardul industriei construcțiilor, de exemplu, prevede că angajatorii trebuie să ofere echipament de protecție împotriva căderii tuturor angajaților care lucrează la înălțimi. Angajatorii mai trebuie să creeze programe de securitate și sănătate la locul de muncă pentru a aborda pericolele specifice industriilor lor.

Un program eficient este oferit de Protecția Muncii Gorj și include o politică oficială de siguranță, precum și proceduri scrise pentru gestionarea identificării pericolelor și a investigațiilor accidentelor.

Instruirea în materie de siguranță este o componentă esențială a unui astfel de program, deoarece instruirea îi ajută pe angajați să recunoască și să evite potențialele pericole.

Managerii și supraveghetorii sunt îndrumați de Evaluarea riscurilor Gorj să revizuiască în mod regulat programul de siguranță și să determine dacă acesta trebuie revizuit sau actualizat pentru a se conforma cu noile politici ale companiei sau cu modificările cerințelor de protecția muncii.

Securitatea și Sănătatea în Muncă în Gorj

Managerii sunt sfătuiți de SSM Gorj să solicite întotdeauna angajaților părerea lor atunci când elaborează noi politici sau programe de siguranță. Angajații trebuie să aibă un rol activ în protejarea împotriva pericolelor.

În privința obligațiilor angajaților, Protecția Muncii Gorj enumeră:

  • Trebuie să poarte echipamentul individual de protecție necesar.
  • Să respecte toate politicile de siguranță.
  • Să raporteze supervizorilor pericolele sau practicile de lucru nesigure.
  • Să raporteze toate accidentările și bolile profesionale.
  • Să utilizeze utilajele și echipamentele de lucru în condiții de siguranță.
  • Să coopereze cu coordonatorul de siguranță al SSM Gorj sau cu membrii comitetului de siguranță la locul de muncă.

Primiți ajutor de la RSGE

Angajatorii sunt ajutați de RSGE să înregistreze numărul total de accidentări și boli care au avut loc în cursul anului.

Trebuie înregistrat și numărul de decese care au avut loc, dacă există, precum și numărul de situații care au dus la absențe motivate sau nemotivate de la muncă, schimb de locuri de muncă sau interdicții de muncă.

Documentația este completată de echipa RSGE, iar concluziile trebuie afișate la locurile de muncă. Angajatorii trebuie să întocmească un dosar pentru fiecare caz de vătămare sau boală înregistrată.

Aceste formulare documentează detalii despre incidente, cum ar fi data la care a avut loc și ce fel de tratament medical a fost acordat.

Servicii oferite de echipa RSGE 

RSGE are o autoritate largă de a inspecta locurile de muncă pentru pericole profesionale și de a solicita instituirea de remedii.

Inginerii noștri sunt calificați pentru a acoperi o gamă largă de pericole potențiale la locul de muncă: podele alunecoase, mașini periculoase, operarea vehiculelor, scări, prevenirea căderilor și multe altele.

Protecția Muncii Gorj supraveghează, de asemenea, substanțele chimice periculoase la locul de muncă pentru a minimiza pericolul cauzat de explozii, vapori corozivi, expuneri toxice și alte pericole chimice.

Dacă un lucrător raportează o situație periculoasă într-o fabrică, depozit sau alt loc de muncă sau dacă un inspector identifică un pericol care nu a fost remediat prompt și eficient, companiile pot primii amenzi și sancțiuni SSM pentru încălcări ale siguranței.

Protecția Muncii Gorj vă protejează afacerea

Legea care a creat securitatea și sănătatea în muncă, Legea nr.319, a fost adoptată în 2006 împreună cu o serie de legi importante de mediu și sănătate publică, cum ar fi Legea privind aerul curat și Legea privind politica națională de mediu.

Misiunea Protecția Muncii Gorj este simplă și largă. După cum se descrie siguranța la locul de muncă, sarcina agenției este să se asigure că locurile de muncă sunt sigure și sănătoase prin standarde aplicabile și prin furnizarea de asistență, instruire și conformare a lucrătorilor.

Solicitați sprijin din partea companiei noastre pentru a evita orice fel de penalizare din partea instituțiilor de control!

Activitatile de Protectia Muncii desfasurate de echipa RSGE sunt in urmatoarele localitati:

Solicita oferta

icon protectia muncii RSGE

Protectia muncii

Servicii complete de protectia muncii (SSM)
vezi
Protectia muncii

Prevenire si stingere incendii

Servicii PSI
vezi
Prevenire si stingere incendii

Evaluarea riscurilor

Analiza de risc la securitate fizica
vezi
Evaluarea riscurilor

Protectia mediului

Consultanta de Mediu
Depunere declaratii de Mediu
vezi
Protectia mediului

Medicina muncii

Consult medical la angajare
Consult medical periodic
vezi
despre medicina muncii