Protecția Muncii Giurgiu, SSM Giurgiu

Protecția Muncii Giurgiu, SSM Giurgiu

Protecția Muncii Giurgiu, SSM Giurgiu.

Protecția Muncii Giurgiu se conformează cerințelor legislației SSM care solicită tuturor angajatorilor să completeze formularele care ajută la documentarea accidentărilor și bolilor legate de muncă din ultimul an calendaristic.

Protecția Muncii Giurgiu și Evaluarea riscurilor Giurgiu

Angajatorii trebuie să indice dacă fiecare caz de vătămare sau boală a dus la zile de absență de la muncă, serviciu restricționat sau transfer de loc de muncă pentru angajatul afectat. Angajatorii trebuie să înregistreze numărul total de răni și boli care au avut loc în timpul anului.

Aici intervine Protecția Muncii Giurgiu care ajută la înregistrarea numărului de decese care au avut loc, dacă există, și numărul de cazuri care au dus la zilele de absență de la muncă, de transfer de locuri de muncă sau restricții de muncă.

Protecția Muncii Giurgiu păstrează evidența acestora prin completarea unui formular pentru fiecare vătămare sau boală înregistrată. Acest formular documentează detalii despre incident, cum ar fi data la care a avut loc și ce fel de tratament medical a fost acordat.

Angajatorii trebuie să păstreze aceste formulare completate la dosar timp de cinci ani. Standardele generale ale securității în industrie sunt stabilite pentru a proteja lucrătorii de pericolele recunoscute pentru siguranță. Evaluarea riscurilor Giurgiu acoperă următoarele subiecte:

-suprafețe de mers și de lucru și căile de ieșire;

-planuri de prevenire a incendiilor și de acțiune de urgență;

-platforme de lucru motorizate și montate;

-ventilare și expunere profesională la zgomot;

-materiale periculoase și radiații;

-echipament individual de protecție;

-controale de mediu;

-primul ajutor.

Securitatea și Sănătatea în Muncă în Giurgiu

O parte dintre standardele de securitate și sănătate în muncă au cerințe pentru instruirea angajaților în aspectele de siguranță ale locurilor de muncă. Unele standarde impun angajatorilor să limiteze anumite sarcini la angajații care au beneficiat de pregătire specializată. SSM Giurgiu organizează diferite cursuri de formare și informare. 

SSM Giurgiu abordează în timpul instruirii unele dintre subiectele pe care toți angajatorii trebuie să le includă în planurile de prevenire a incendiilor, protecția auzului, materialele periculoase, echipamentele de protecție personală și manipularea materialelor.

Aceste standarde se adresează industriilor speciale, cum ar fi textilele, mașinile și operațiunile de spălătorie, operațiunile de exploatare forestieră, fabricile de cherestea, telecomunicațiile și instalațiile de manipulare a cerealelor.

Legislația de protecție a muncii are cerințe specifice de formare, pe care Protecția Muncii Giurgiu le recomandă angajatorilor din industriile maritime, agricole și de construcții.

Primiți ajutor de la RSGE Giurgiu

Efectuarea de inspecții regulate de siguranță de către RSGE Giurgiu permite angajatorilor să identifice pericolele și să pună în aplicare controale de pericol înainte de producerea accidentelor. Supraveghetorii trebuie să inspecteze întregul loc de muncă și să observe angajații pentru a se asigura că respectă politicile de siguranță ale companiei.

În timpul acestui tip de inspecție, inspectorul caută ieșiri de urgență blocate, gresie slăbită, mochetă liberă, sprinklere de incendiu obstrucționate, prize electrice supraîncărcate și alte pericole. Inspectorul SSM al Protecția Muncii Giurgiu se asigură că lucrătorii au acces la truse de prim ajutor bine aprovizionate, stingătoare de incendiu și alte provizii de urgență.

Dacă un inspector observă un angajat care se implică în practici de lucru nesigure, un supervizor sau manager este înștiințat pentru a lua măsuri corective. Angajatul poate avea nevoie de recalificare sau de un memento despre importanța siguranței la locul de muncă.

Servicii oferite de echipa RSGE Giurgiu

Angajatorii au obligația de a lua măsuri pentru a remedia pericolul și pentru a aduce locul de muncă în conformitate cu reglementările de protecția muncii. Odată ce un pericol a fost fixat, RSGE Giurgiu poate să avertizeze angajații dacă acesta a fost remediat.

De asemenea, angajatorul trebuie să ateste că pericolul a fost diminuat. Protecția Muncii Giurgiu oferă exemple de cazuri de reducere a pericolelor datorită analizei riscurilor efectuate în companii. Angajatorii le pot folosi ca șabloane.

Protecția Muncii Giurgiu vă protejează afacerea

Legea privind securitatea și sănătatea în muncă acoperă toți angajatorii din Giurgiu. Unele companii au propriile planuri de securitate și sănătate în muncă, care trebuie să fie cel puțin la fel de eficiente ca și programul de măsuri de protecție generale cu ajutorul cărora Protecția Muncii Giurgiu vă protejează afacerile.

Scopul Legii nr.319/2006 privind protecția muncii a fost acela de a oferi angajaților locuri de muncă fără pericole recunoscute pentru securitate și sănătate, inclusiv niveluri excesive de zgomot, substanțe chimice toxice, stres termic sau rece, pericole mecanice și condiții insalubre.

Pentru conformitatea cu legislația SSM, completați formularul de contact al Protecția Muncii Giurgiu!

Solicita oferta

icon protectia muncii RSGE

Protectia muncii

Servicii complete de protectia muncii (SSM)
vezi
Protectia muncii

Prevenire si stingere incendii

Servicii PSI
vezi
Prevenire si stingere incendii

Evaluarea riscurilor

Analiza de risc la securitate fizica
vezi
Evaluarea riscurilor

Protectia mediului

Consultanta de Mediu
Depunere declaratii de Mediu
vezi
Protectia mediului

Medicina muncii

Consult medical la angajare
Consult medical periodic
vezi
despre medicina muncii