Protecția Muncii Dolj, SSM Dolj

Protecția Muncii Dolj, SSM Dolj
Protecția Muncii Dolj, SSM Dolj

Protecția Muncii Dolj are ca scop rezolvarea problemelor din domeniul protecției muncii și securității industriale, obiectul studiului fiind exploatațiile metalurgice.

Sunt analizați factori precum rata accidentelor, accidentările, mortalitatea și fluctuația personalului, luând în considerare principalele cauze ale accidentelor.

Protecția Muncii Dolj și Evaluarea riscurilor Dolj

Metalurgia feroasă a fost întotdeauna și rămâne o parte importantă a industriei țărilor dezvoltate, deoarece nu este doar baza întregii metalurgii, ci și fundamentul dezvoltării altor industrii.

Producția de metale feroase este asociată cu un număr mare de procese tehnologice complexe, însoțite de diverse tipuri de pericole atât pentru viața și sănătatea lucrătorilor metalurgici, cât și pentru siguranța industrială în general.

Printr-o analiză comparativă a măsurilor de asigurare a principiilor de securitate și sănătate în muncă implementate la întreprinderile metalurgice, Evaluarea riscurilor Dolj a identificat deficiențe în asigurarea securității personalului.

Pentru a reduce riscurile în acest domeniu, firma noastră se concentrează nu numai pe crearea unui mediu sigur, ci și pe sporirea responsabilității personale și a conștiinței fiecărui angajat.

Ca măsuri SSM, Protecția Muncii Dolj a propus:

-creșterea motivației personalului întreprinderilor industriale de a respecta principiile de securitate și sănătate;

-introducerea unui sistem de poziționare a personalului într-o unitate de producție;

-creșterea activității inovatoare a întreprinderilor siderurgice prin menținerea interesului fiecărui angajat.

Securitatea și Sănătatea în Muncă în Dolj

SSM Dolj a observat numeroasele schimbări din industrie, forța de muncă a acesteia, rolurile autorităților competente, angajatorilor, lucrătorilor și organizațiilor acestora, precum și dezvoltarea de noi instrumente SSM privind protecția muncii.

Unele companii se concentrează pe producția de fier și oțel și produse de bază din fier și oțel, cum ar fi oțelul laminat și acoperit, inclusiv din material reciclat. Nu se ocupă cu exploatarea materiilor prime pentru producția de fier și oțel și nici nu se ocupă de fabricarea produselor comerciale din oțel.

Pentru îndeplinirea sarcinilor este necesară abordarea responsabilităților, îndatoririlor și drepturilor autorității competente, inspectoratului de muncă, angajatorilor, lucrătorilor și organizațiilor acestora, furnizorilor, producătorilor și proiectanților și antreprenorilor.

Primiți ajutor de la RSGE

RSGE cercetează diferite operațiuni utilizate în mod obișnuit în producția de fier și oțel, de la cuptoare de cocs la cuptoare și turnătorii de oțel, la laminoare, linii de acoperire și reciclare.

De asemenea, acoperă transportul, competența și formarea, echipamentul de protecție personală, pregătirea pentru situații de urgență și problemele speciale de protecție și igienă.

Fiecare secțiune descrie pericolele, evaluează riscul și oferă îndrumări pentru eliminarea sau controlul riscului. Documentația SSM întocmită include informații despre identificarea pericolelor, evaluarea și controlul riscurilor.

Instrumentele relevante ale RSGE cuprind informații despre supravegherea sănătății lucrătorilor, supravegherea mediului de lucru și stabilirea unui sistem de management SSM. Există, de asemenea, informații despre limitele de expunere și despre substanțele chimice utilizate în industria siderurgică.

Servicii oferite de echipa RSGE

Obiectivul RSGE este acela de a oferi îndrumări în crearea unui sistem administrativ, juridic și tehnic de control al instalațiilor cu pericol major. Se urmărește să protejeze lucrătorii, publicul și mediul prin:

-prevenirea producerii accidentelor majore la instalații;

-reducerea la minimum a consecințelor unui accident major la fața locului și în afara amplasamentului prin amenajarea unei separări adecvate între instalațiile cu pericol major și locuințe și alte centre de populație din apropiere, cum ar fi spitale, școli și magazine;

-planificarea adecvată a situațiilor de urgență.

Protecția Muncii Dolj vă protejează afacerea 

Recomandările practice ale Protecția Muncii Dolj din planul de siguranță sunt destinate utilizării tuturor celor care au responsabilitatea prevenirii accidentelor industriale majore, și nu este destinat să înlocuiască legile, reglementările sau standardele SSM naționale acceptate.

Planul de siguranță a fost întocmit cu scopul de a oferi îndrumări celor angajați în încadrarea prevederilor referitoare la controlul pericolelor majore în industrie; conducerea lucrărilor; serviciile de urgență și inspectorii guvernamentali.

Contactați SSM Dolj pentru probleme care tratează obiectivele și aplicarea măsurilor de siguranță a muncitorilor, a sistemelor și serviciilor de management și raportare SSM!

Contactati RSGE pentru oferta personalizata!

Efectuam protectia muncii in urmatoarele localitati din Dolj:

Solicita oferta

icon protectia muncii RSGE

Protectia muncii

Servicii complete de protectia muncii (SSM)
vezi
Protectia muncii

Prevenire si stingere incendii

Servicii PSI
vezi
Prevenire si stingere incendii

Evaluarea riscurilor

Analiza de risc la securitate fizica
vezi
Evaluarea riscurilor

Protectia mediului

Consultanta de Mediu
Depunere declaratii de Mediu
vezi
Protectia mediului

Medicina muncii

Consult medical la angajare
Consult medical periodic
vezi
despre medicina muncii