Protecția Muncii Mangalia, SSM Mangalia

Protecția Muncii Mangalia, SSM Mangalia

Protecția Muncii Mangalia, SSM Mangalia

Protecția Muncii Mangalia are în vigoare un proces formal de raportare a pericolelor pentru accidente și incidente legate de violență la locul de muncă. Procesele sunt documentate în următoarele două politici:

  • Politica privind accidentele și incidentele la locul de muncă.
  • Politica privind prevenirea violenței la locul de muncă.


Protecția Muncii Mangalia și Evaluarea riscurilor Mangalia  

Evaluarea riscurilor Mangalia efectuează proceduri de audit în conformitate cu standardele de audit intern ale companiilor, așa cum sunt susținute de rezultatele programului de asigurare și îmbunătățire a calității muncii.

Protecția Muncii Mangalia a efectuat proceduri de audit suficiente și adecvate și a strâns dovezi pentru a susține acuratețea opiniei furnizate și conținute în acest raport. Opinia formată se bazează pe o comparație a condițiilor, așa cum existau la momentul respectiv, cu criterii de audit prestabilite care au fost convenite cu conducerea companiilor.

Procedura auditului a constatat eficiența și conformitatea cu legislația securității și sănătății în muncă a comitetelor SSM și a reprezentanților pentru siguranță. Ca parte a evaluării eficacității comitetelor, auditul a îmbunătățit practicile de monitorizare și supraveghere care ajută la asigurarea conformității cu cerințele legislative.

Securitatea și Sănătatea în Muncă în Mangalia 

Reglementările privind securitatea și sănătatea în muncă impun numirea unor reprezentanți pentru sănătate și securitate și/sau înființarea de comitete SSM la locul de muncă. SSM Mangalia a stabilit termeni de referință pentru toate politicile SSM și comitete la locul de muncă.

Reuniunile SSM Mangalia cu comitetul SSM au acoperit subiecte relevante pentru a ajuta la prevenirea și abordarea problemelor de securitate și sănătate. Subiectele de discuție au inclus:

  • Dezvoltarea politicilor și procedurilor de securitate și sănătate.
  • Probleme prezentate de angajați.
  • Rezolvarea reclamațiilor legate de SSM.
  • Rezultatele rapoartelor lunare de inspecție la locul de muncă.

Primiți ajutor de la RSGE Mangalia  

Absența unor întâlniri regulate între RSGE Mangalia și reprezentanții SSM din companii poate indica faptul că problemele de securitate și sănătate și plângerile angajaților nu sunt discutate și/sau abordate în timp util, ceea ce duce la probabilitatea ca angajații, vizitatorii și contractanții să fie expuși la pericole care le pot afecta siguranța.

Reprezentanții pentru securitate și sănătate și comitetele SSM sunt obligați prin regulament să inspecteze regulat locurile de muncă, chiar și parțial, și să se asigure că fiecare parte a locului de muncă este inspectată cel puțin o dată pe an. Inspecțiile periodice ale locului de muncă permit unei organizații să identifice și să abordeze pericolele în timp util.

Servicii oferite de echipa RSGE Mangalia  

Îndrumările RSGE Mangalia prescriu domenii specifice care sunt acoperite în programele de formare și conștientizare SSM. Materialul de instruire și conștientizare revizuit acoperă subiecte cheie în domeniul SSM, inclusiv prevederile pentru echipamentul de protecție personală, îmbrăcămintea, dispozitivele sau materialele, conștientizarea procedurilor de urgență și prevenirea violenței.

Auditul în întreprinderi înseamnă solicitarea documentelor justificative ale tuturor inspecțiilor care au fost efectuate în ultima perioadă în tot ce ține de securitatea și sănătatea în muncă. Lipsa dovezilor documentate ale inspecțiilor lunare se poate datora unor standarde de documentare care nu au fost clar definite.

În cazul în care RSGE Mangalia nu a constatat probleme, va fi generat și menținut un raport lunar de inspecție. Cu toate acestea, trebuie demonstrată conformitatea cu legislația și, prin urmare, este necesară o anumită formă de dovezi.

Protecția Muncii Mangalia vă protejează afacerea  

În conformitate cu Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, angajatorii trebuie să ofere angajaților instruire și informații în domeniul SSM.

Pregătirea SSM a angajaților și instruirea comitetului SSM de către firma noastră acoperă responsabilitatea angajatorului de a dezvolta, implementa și monitoriza un program prescris pentru prevenirea pericolelor.

Protecția Muncii Mangalia oferă testarea cunoștințelor angajaților cu privire la drepturile și responsabilitățile pentru protecția muncii, apreciind determinarea angajaților care au nevoie de pregătire.

Solicitați instruirea SSM pentru toți angajații acceptând programul de colaborare cu Protecția Muncii Mangalia!

Solicita oferta

icon protectia muncii RSGE

Protectia muncii

Servicii complete de protectia muncii (SSM)
vezi
Protectia muncii

Prevenire si stingere incendii

Servicii PSI
vezi
Prevenire si stingere incendii

Evaluarea riscurilor

Analiza de risc la securitate fizica
vezi
Evaluarea riscurilor

Protectia mediului

Consultanta de Mediu
Depunere declaratii de Mediu
vezi
Protectia mediului

Medicina muncii

Consult medical la angajare
Consult medical periodic
vezi
despre medicina muncii