Protecția Muncii Cluj Napoca, SSM Cluj Napoca

Protecția Muncii Cluj Napoca, SSM Cluj Napoca
Protecția Muncii Cluj Napoca, SSM Cluj Napoca

Protecția Muncii Cluj Napoca este responsabilă și se angajează să ofere un mediu de lucru sigur pentru toți angajații săi. Promovarea condițiilor de muncă sigure și respectarea reglementărilor sunt componente cheie ale sănătății și securității la locul de muncă.

Protecția Muncii Cluj Napoca și Evaluarea riscurilor Cluj Napoca

Obiectivul unui audit efectuat de Evaluarea riscurilor Cluj Napoca este acela de a oferi asigurarea că există un cadru de control al managementului care asigură conformitatea cu legile, reglementările și politicile aplicabile privind securitatea și sănătatea în muncă, inclusiv Codul Muncii.

Auditul acoperă perioade de timp în funcție de necesitățile companiilor, dar unele cerințe SSM pot să cuprindă o perioadă calendaristică de doi ani. Sfera de aplicare a auditului include activități de control în sprijinul cerințelor legale SSM, inclusiv:

Securitatea și Sănătatea în Muncă în Cluj Napoca

Codul muncii este destinat să ajute la prevenirea accidentelor și a vătămărilor pe perioada angajării muncitorilor și formează baza mandatului de securitate și sănătate al Protecția Muncii Cluj Napoca.

Este necesar un program cuprinzător de SSM pentru a ajuta la asigurarea conformității cu reglementările asociate. Acest program trebuie să abordeze cerințele minime legale ale Legii nr.319/2006 privind protecția muncii și ale reglementărilor aferente.

Directorii superiori, managerii și supraveghetorii împărtășesc responsabilități specifice SSM pe care se așteaptă să le îndeplinească. Aceste sarcini contribuie la asigurarea siguranței personalului, vizitatorilor și contractorilor din zona lor de responsabilitate.

Conducerea (angajatorul) este susținută de comitetele SSM și reprezentanții pentru securitate și sănătate, SSM Cluj Napoca, care au responsabilități de monitorizare și supraveghere a securității și sănătății.

Primiți ajutor de la RSGE

Angajații care își desfășoară activitatea în medii de birou reprezintă un risc mai mic, cu pericole minime, în comparație cu alte departamente care se ocupă de probleme precum mașinile grele sau substanțele chimice.

Auditul RSGE a identificat o serie de bune practici, cum ar fi politici și proceduri dezvoltate de securitate și sănătate, comitete SSM înființate și reprezentanți regionali și instruire obligatorie în sănătate și siguranță.

Cadrul existent de control al managementului poate fi îmbunătățit pentru a asigura îndeplinirea cerințelor minime legale.

Cerințele legislative cheie, cum ar fi frecvența reuniunilor comitetului SSM și inspecțiile la locul de muncă nu au fost respectate pe deplin. Problemele de conformitate cu legislația observate de RSGE nu au condus direct la probleme de siguranță sau incidente la majoritatea companiilor.

Cu toate acestea, dacă ar avea loc un incident grav, conducerea unităților ar putea fi găsită răspunzătoare. Activitățile de monitorizare și raportare îmbunătățite, precum și inițiative sporite de conștientizare a securității și sănătății ar permite o mai mare conformitate cu cerințele legale minime.

Servicii oferite de echipa RSGE

Comitetele de reprezentanți SSM au fost înființate conform cerințelor legislației. Reuniunile RSGE cu membrii comitetului SSM din întreprinderi au acoperit subiecte relevante pentru a ajuta la prevenirea și abordarea problemelor de sănătate și siguranță.

Cu toate acestea, comitetele de la locul de muncă nu s-au întrunit atât de des pe cât prevedea legislația.

Comitetele de securitate și sănătate au participat sau au fost consultate cu privire la o serie de subiecte SSM care sunt impuse de legislație, inclusiv monitorizarea datelor privind accidentele de muncă, vătămările și pericolele pentru sănătate.

Protecția Muncii Cluj Napoca vă protejează afacerea

Procesele eficiente de monitorizare, evaluarea rezultatelor și măsurile corective ajută la asigurarea îndeplinirii cerințelor legislative minime care conduc la bunăstarea la locurile de muncă, creșterea productivității și a cifrei de afaceri.

Testele de audit efectuate de Protecția Muncii Cluj Napoca au ajutat la implementarea procedurilor de monitorizare în unele domenii cheie, inclusiv frecvența reuniunilor comitetului, ratele de participare la formare și finalizarea inspecțiilor la locul de muncă.

Pentru a respecta cerințele legislative și de politică, firma noastră a dezvoltat, implementat și monitorizat un Program de prevenire a pericolelor care, de asemenea, educă toți angajații în probleme de protecția muncii.

Construiți un sistem eficient de lucru al serviciului de protecția muncii împreună cu inginerii Protecția Muncii Cluj Napoca!

Solicita oferta

icon protectia muncii RSGE

Protectia muncii

Servicii complete de protectia muncii (SSM)
vezi
Protectia muncii

Prevenire si stingere incendii

Servicii PSI
vezi
Prevenire si stingere incendii

Evaluarea riscurilor

Analiza de risc la securitate fizica
vezi
Evaluarea riscurilor

Protectia mediului

Consultanta de Mediu
Depunere declaratii de Mediu
vezi
Protectia mediului

Medicina muncii

Consult medical la angajare
Consult medical periodic
vezi
despre medicina muncii