Protecția Muncii Cluj, SSM Cluj

Protecția Muncii Cluj, SSM Cluj
Protecția Muncii Cluj, SSM Cluj

Protecția Muncii Cluj consideră procedura de audit un primul pas către dezvoltarea metodelor și programelor pentru atingerea standardelor de siguranță industrială; creșterea încrederii sociale, a imaginii, a investitorilor, a autorităților de stat față de întreprindere.

Protecția Muncii Cluj și Evaluarea riscurilor Cluj

Evaluarea riscurilor Cluj efectuează auditul sistemului de securitate a muncii respectând reglementări și standarde locale ale sistemului de management al siguranței muncii.

Primele măsuri luate sunt legate de instruirea angajaților în domeniul securității muncii și efectuarea de analize medicale de către lucrători. Urmează:

  • Furnizarea de echipamente personale de protecție.
  • Proceduri de investigare a accidentelor.
  • Estimarea specială a condițiilor de muncă.

Procedura de audit este realizată de Evaluarea riscurilor Cluj în trei etape:

  • Colectarea documentelor disponibile în organizație.
  • Prelucrarea, analiza și evaluarea informațiilor primite.
  • Întocmirea și prezentarea raportului.

Protecția Muncii Cluj elaborează planul de localizare și lichidare a situațiilor de urgență și a accidentelor conform cerințelor legislației SSM pentru a planifica și coordona acțiunile personalului unității.

Planul ar trebui să acopere toate nivelurile de dezvoltare a accidentelor care sunt identificate în procesul de analiză a pericolelor.

Securitatea și Sănătatea în Muncă în Cluj

SSM Cluj implementează audituri independente de securitatea muncii, avantajele fiind prevenirea leziunilor și accidentelor de muncă și identificarea riscurilor înainte de sosirea organelor de control.

Planul de localizare și lichidare a situațiilor de urgență și a accidentelor este format din următoarele secțiuni:

  • Partea analitică. Aceasta descrie scopul planului, măsurile de siguranță la fața locului, principiile generale de evaluare cantitativă a pericolului unităților tehnologice, analiza pericolului obiectului, analiza pericolului substanțelor parametri de analiză, etc.).
  • Partea operativă. Înseamnă localizarea și lichidarea situațiilor de urgență și a accidentelor la nivelurile „A” și „B” în care se dezvoltă blocul, schema de obiect, este descrisă caracteristica de pericol a schemei bloc.
  • Partea operațională. Localizează și elimină accidentele la nivelul „B” (care prezice situația din zona instalației și măsurile de protecție a personalului și a publicului în caz de un accident la instalații, etc.)

Primiți ajutor de la RSGE

RSGEvă ajută să determinați obiectivele și momentul auditului, programul și acordul de cooperare, verificarea disponibilității avizelor pentru funcționarea echipamentelor cu risc ridicat.

În cadrul auditului este analizată documentația privind protecția muncii și este evaluată eficacitatea sistemului de management al protecției muncii. O măsură importantă este analiza conformității cu cerințele legislative și ale altor acte normative și juridice privind protecția muncii.

RSGE mai verifică:

-eficacitatea managementului riscurilor (siguranța personalului în timpul lucrului cu risc ridicat, funcționarea echipamentelor de protecție);

-asigurarea de resurse pentru funcționarea eficientă a sistemului de protecție a muncii (instruire, nivelul de cunoștințe profesionale a personalului în domeniul securității muncii);

-analiza datelor despre accidente, rezultatele cercetării acestora, acțiuni corective asupra inconsecvențelor detectate anterior.

Servicii oferite de echipa RSGE

Întocmirea unui raport de expertiză are loc după evaluarea riscurilor efectuată de RSGE. Acest raport include:

-cercetarea, analiza stării securității muncii și securității industriale la întreprindere;

-rezultate ale verificării conformității documentației existente cu cerințele de protecția muncii.

O analiză a conformității cu cerințele de protecție a muncii de către angajatori și angajați se face odată cu recomandări pentru eliminarea neconcordanțelor, soluții cuprinzătoare pentru siguranța industrială și protecția muncii.

Protecția Muncii Cluj vă protejează afacerea

Protecția Muncii Cluj vă oferă o gamă completă de servicii legate de dezvoltarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă.

Lucrările de dezvoltare se realizează în conformitate cu furnizarea de informații, elaborarea unui plan de localizare și eliminarea situațiilor de urgență și a accidentelor împreună cu depunerea documentelor SSM în numele antreprenorilor.

Rezultatul este obținut și transmis către companii, toate lucrările fiind efectuate cu o abordare individuală a clientului într-un timp clar definit și la prețuri rezonabile de piață.

Ca rezultat al cooperării cu Protecția Muncii Cluj, obțineți raportul de audit care dezvăluie situația reală a protecției muncii la compania dumneavoastră și recomandări privind eliminarea încălcărilor identificate ale legislației SSM.

Colaborați cu specialiștii noștri în prevenirea răspunderii financiare pentru nerespectarea legislației privind protecția muncii!

Efectuam protectia muncii in urmatoarele localitati din Cluj:

Solicita oferta

icon protectia muncii RSGE

Protectia muncii

Servicii complete de protectia muncii (SSM)
vezi
Protectia muncii

Prevenire si stingere incendii

Servicii PSI
vezi
Prevenire si stingere incendii

Evaluarea riscurilor

Analiza de risc la securitate fizica
vezi
Evaluarea riscurilor

Protectia mediului

Consultanta de Mediu
Depunere declaratii de Mediu
vezi
Protectia mediului

Medicina muncii

Consult medical la angajare
Consult medical periodic
vezi
despre medicina muncii