Protecția Muncii Reșița, SSM Reșița

Protecția Muncii Reșița, SSM Reșița
Protecția Muncii Reșița, SSM Reșița

Protecția Muncii Reșița descrie auditul de securitate și sănătate în muncă la întreprinderi ca fiind o evaluare a conformității condițiilor de muncă din întreprindere cu cerințele Legii nr. 319/2006 privind protecția muncii din Reșița.

Protecția Muncii Reșița și Evaluarea riscurilor Reșița

Evaluarea riscurilor Reșița efectuează o analiză completă a forței de muncă și a protecției împotriva incidentelor întreprinderilor din localitatea Reșița.

Securitatea și sănătatea în muncă sau siguranța în industrii pot fi inspectate în moduri și domenii diferite. Costul final al auditului și perioada acestuia depind direct de sarcinile care urmează să fie rezolvate de audit.

Principalul criteriu al calității auditului este fezabilitatea rezultatelor acestuia. Raportul nu trebuie să fie amplu sau complicat.

Analiza documentelor de securitate și sănătate în muncă și de securitate la incendiu existente la întreprindere se face în conformitate cu cerințele legislației de protecția muncii.

Protecția Muncii Reșița evaluează caracterul adecvat al documentelor SSM disponibile la întreprindere, atât interne (regulamente, ordine, proceduri, programe, etc.) cât și externe:

-autorizații pentru lucrări periculoase;

-certificate de pregătire specială în domeniul securității și sănătății în muncă de către personal;

examinări medicale;

-certificare a locurilor de muncă, etc.

Securitatea și Sănătatea în Muncă în Reșița

SSM Reșița evaluează siguranța și performanța echipamentelor, mașinilor, utilajelor, teritoriului. Evaluăm atât starea generală a echipamentelor, cât și conformitatea acestora cu cerințele legislației privind securitatea și sănătatea în muncă, disponibilitatea și relevanța inspecțiilor, sondajelor, etc.

Evaluarea performanței în siguranță a lucrărilor demonstrează modul în care acțiunile și procedurile de operare ale personalului sunt conforme cu cerințele interne și naționale de securitate și sănătate în muncă.

Evaluarea cunoștințelor practice ale personalului privind securitatea și sănătatea în muncă și securitatea la incendiu reprezintă o evaluare a măsurii în care personalul este conștient de sfera de aplicare a cerințelor de siguranță și logica acestor cerințe în contextul muncii în desfășurare.

Evaluarea cunoștințelor și abilităților factorilor de decizie și ale managerilor în domeniul securității și sănătății în muncă și al siguranței la incendiu, de către SSM Reșița, va demonstra modul în care managerii liniari sunt conștienți de:

-amploarea responsabilității;

-domeniul de aplicare a muncii;

-procedurile pentru securitatea și protecția sănătății în muncă pe care trebuie să le poarte în afara muncii.

Primiți ajutor de la RSGE

RSGE stabilește criterii de audit calitativ de securitate și sănătate a muncii. Raportul are o structură simplă și inteligibilă, o abordare generală-specifică.

Comentariile din raport sunt redactate într-un limbaj simplu și sunt ușor de înțeles și disponibile pentru implementare fără a reangaja compania de audit sau experții în domeniu.

Ca parte a auditului sistemului de management SSM de către RSGE, firmele sunt evaluate în cinci domenii:

  • Auditul documentației întreprinderii.
  • Auditul echipamentelor la locul de producție.
  • Auditul lucrărilor.
  • Auditul personalului.
  • Auditul managerilor.

Servicii oferite de echipa RSGE

Specialiștii RSGE vor efectua un audit inițial, cu prezentarea unui scurt raport pentru dumneavoastră. Un audit al administrației pentru securitate și sănătate în muncă este efectuat pentru a identifica, evalua și minimiza riscurile de conformitate ale companiei în domeniul securității și sănătății în muncă.

Auditul privind protecția muncii reprezintă o evaluare obiectivă, de către RSGE, a stării securității muncii și a siguranței industriale la întreprindere.

Protecția Muncii Reșița vă protejează afacerea 

Auditul SSM are ca rezultat un raport scris care indică deficiențele și inconsecvențele identificate. Raportul oferă recomandări specifice privind adaptarea sistemului existent de management al SSM și al siguranței la incendiu la cele mai bune forme pentru procesele de afaceri ale companiei.

Mai multe despre auditul de securitate și sănătate în muncă puteți găsi în pagina de contact a Protecția Muncii Reșița.

Comandați o consultare cu un expert pe site-ul nostru și vă vom răspunde la toate întrebările legate de protecția muncii!

Solicita oferta

icon protectia muncii RSGE

Protectia muncii

Servicii complete de protectia muncii (SSM)
vezi
Protectia muncii

Prevenire si stingere incendii

Servicii PSI
vezi
Prevenire si stingere incendii

Evaluarea riscurilor

Analiza de risc la securitate fizica
vezi
Evaluarea riscurilor

Protectia mediului

Consultanta de Mediu
Depunere declaratii de Mediu
vezi
Protectia mediului

Medicina muncii

Consult medical la angajare
Consult medical periodic
vezi
despre medicina muncii