Protecția Muncii Domnești, SSM Domnești

Protecția Muncii Domnești, SSM Domnești
Protecția Muncii Domnești, SSM Domnești

Protecția Muncii Domnești are ca obiectiv ca toți lucrătorii din localitatea dumneavoastră să fie protejați de riscurile profesionale la care ar putea fi expuși.

Acest lucru ar putea fi realizat printr-un proces de management al riscului, care implică analiza riscurilor, evaluarea riscurilor și practici de prevenire și control al riscurilor.

Protecția Muncii Domnești și Evaluarea riscurilor Domnești

Protecția Muncii Domnești definește pericolul și riscul ca fiind conceptele de bază în managementul riscului.

  • Pericol: sursă sau situație cu potențial de a provoca vătămări și probleme de sănătate, adică un efect negativ asupra stării fizice, mentale sau cognitive a unei persoane. Exemple de surse sau situații fizice periculoase pot fi lucrul pe o scară, manipularea substanțelor chimice sau mersul pe podea udă.

Evaluarea riscurilor Domnești dă exemple de surse sau situații periculoase psihosociale: conținutul locului de muncă, nesiguranța locului de muncă, izolarea, intimidarea sau hărțuirea.

  • Risc: efectul incertitudinii. Risc pentru sănătatea și securitatea în muncă: combinație dintre probabilitatea apariției unui eveniment sau expuneri periculoase legate de muncă și severitatea rănirii și a stării de sănătate care pot fi cauzate de eveniment sau expunere.

Un risc psihosocial este definit de Evaluarea riscurilor Domnești ca fiind o combinație a probabilității de expunere la pericole de natură psihosocială legate de muncă și severitatea rănirii și a stării de sănătate care pot fi cauzate de aceste pericole.

Riscurile de natură psihosocială includ aspecte ale organizării muncii, factori sociali la locul de muncă, mediul de lucru, echipamente și sarcini periculoase.

Securitatea și Sănătatea în Muncă în Domnești

Pentru a desfășura un proces eficient de management al riscului, este necesar să existe o înțelegere clară a contextului legal, a conceptelor, analizei riscurilor, proceselor de evaluare, prevenire și control și a rolului jucat de toți cei implicați.

SSM Domnești se bazează în acest sens pe managementul riscului, pe metodologii solide și testate.

Prima măsură luată este legată de prevenirea riscurilor profesionale. În contextul obligațiilor lor generale, angajatorii trebuie să ia măsurile necesare pentru protecția securității și sănătății lucrătorilor, inclusiv prevenirea riscurilor profesionale.

Acesta este un principiu de bază în legislația muncii, despre introducerea de măsuri pentru a încuraja îmbunătățirea securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă. SSM Domnești remarcă faptul că fiecare companie poate introduce dispoziții mai riguroase pentru a-și proteja lucrătorii.

Primiți ajutor de la RSGE

Pentru prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor de sănătate, angajatorii trebuie să efectueze o evaluare a riscurilor și să decidă măsurile de prevenire pe care trebuie să le ia, inclusiv echipamentele individuale de protecție pe care să le folosească.

RSGE recomandă revizuirea analizei de risc în mod regulat și, în special, de fiecare dată când are loc o schimbare la locul de muncă, de exemplu, utilizarea de noi echipamente de lucru sau substanțe chimice, modificări ale proceselor de lucru sau modificări ale organizării muncii.

Evaluarea riscurilor este un proces dinamic, conform RSGE, care permite companiilor și organizațiilor să pună în aplicare o politică proactivă de gestionare a riscurilor profesionale.

Servicii oferite de echipa RSGE

Evaluarea riscurilor este definită de RSGE ca fiind procesul de analiză a riscului pentru sănătatea și securitatea lucrătorilor în timpul lucrului, care decurge din circumstanțele apariției unui pericol la locul de muncă.

Conceptul de evaluare a riscurilor nu este utilizat numai în contextul SSM, ci se poate referi și la aspecte financiare, de mediu, socio-economice, tehnice și de altă natură.

Protecția Muncii Domnești descrie evaluarea riscului ca fiind procesul general de identificare a riscurilor, analiză a riscurilor și evaluare a riscurilor:

  • Identificarea riscurilor: proces de găsire, recunoaștere și descriere a riscurilor.
  • Analiza riscului: proces pentru a înțelege natura riscului și pentru a determina nivelul de risc.
  • Evaluarea riscului: proces de comparare a rezultatelor analizei riscului cu criteriile de risc pentru a determina dacă riscul și/sau amploarea acestuia este acceptabilă sau tolerabilă.

Protecția Muncii Domnești vă protejează afacerea

Evaluarea riscurilor constituie baza pentru implementarea măsurilor preventive adecvate, conform Legii nr.319/2006. Protecția Muncii Domnești consideră că trebuie să fie punctul de plecare al oricărui sistem de management al securității și sănătății în muncă (SSM).

Un sistem de management al SSM ar trebui integrat în sistemul de management al companiei. Este destinat să dezvolte și să implementeze politicile SSM ale companiei și să gestioneze riscurile acesteia. Evaluarea riscurilor este o etapă în procesul de management al riscului SSM.

Evaluarea riscurilor este o obligație legală, dar este și o bună practică care contribuie la menținerea companiilor competitive și eficiente.

Contactați Protecția Muncii Domnești, solicitând oferta pentru implementarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă!

Solicita oferta

icon protectia muncii RSGE

Protectia muncii

Servicii complete de protectia muncii (SSM)
vezi
Protectia muncii

Prevenire si stingere incendii

Servicii PSI
vezi
Prevenire si stingere incendii

Evaluarea riscurilor

Analiza de risc la securitate fizica
vezi
Evaluarea riscurilor

Protectia mediului

Consultanta de Mediu
Depunere declaratii de Mediu
vezi
Protectia mediului

Medicina muncii

Consult medical la angajare
Consult medical periodic
vezi
despre medicina muncii