Protecția Muncii Buftea, SSM Buftea

Protecția Muncii Buftea, SSM Buftea
Protecția Muncii Buftea, SSM Buftea

Protecția Muncii Buftea efectuează auditurile de siguranță în scopul identificării pericolelor de sănătate, siguranță și incendiu. În timpul acestor sondaje, se fac evaluări pentru conformitatea cu reglementările aplicabile și codurile de incendiu, precum și pentru detectarea pericolelor nesigure.

Protecția Muncii Buftea și Evaluarea riscurilor Buftea

Auditurile oferă, de asemenea, o evaluare a conformității la locul de muncă cu standardele legislației de securitate și sănătate în muncă referitoare la siguranța locului de muncă și a lucrătorilor.

Auditurile șantierelor de lucru sunt efectuate în scopul identificării pericolelor de sănătate, securitate și incendiu. În timpul acestor sondaje, Evaluarea riscurilor Buftea verifică conformitatea cu codurile de construcție și de incendiu aplicabile și detectează pericolele nesigure.

O abordare mai bună poate fi programarea diverselor audituri de siguranță specifice pe parcursul anului, pe un program îndelungat. Ultima lună de audit, Protecția Muncii Buftea o rezervă unui auditului anual complet.

Avem în vedere utilizarea aceluiași program de subiecte pentru programul anual de perfecționare al companiilor.

Nevoia de audituri de siguranță apare pentru a verifica eficacitatea diferitelor programe, nu înlocuiesc inspecțiile regulate ale instalațiilor. Inspecțiile de siguranță a instalațiilor pentru pericole și controlul acestora ar trebui să fie efectuate săptămânal de către supraveghetori și lunar de către conducere.

Securitatea și Sănătatea în Muncă în Buftea 

Auditurile SSM Buftea la locul de muncă oferă, de asemenea, o evaluare a conformității cu standardele normelor metodologice ale Legii nr. 319/2006 (legea protecției muncii) referitoare la:

-ergonomie;

-utilizarea aparatului respirator;

-conservarea auzului;

-agenții patogeni transmiși prin sânge;

-utilizarea de echipament de protecție personală.

Ergonomia, studiul muncii și relațiile dintre factorii de stres asupra muncitorilor, pot fi identificate prin auditurile de clădire. Obiectivul ergonomiei este de a adapta locul de muncă la lucrător prin proiectarea sarcinilor, posturilor de lucru, instrumentelor și echipamentelor la abilitățile lucrătorului.

Efectuarea unui singur audit anual complet de siguranță poate ascunde faptele și pericolele pe care ați dori să le descoperiți.

Abordarea unică a auditului anual poate tinde să creeze un efect de „accelerare” a siguranței, de către manageri și supraveghetori, pe măsură ce se apropie timpul de audit.

Primiți ajutor de la RSGE 

Există patru întrebări de bază la care RSGE răspunde prin auditul de siguranță. Specialiștii noștri care efectuează auditurile adoptă o abordare de determinare a faptelor pentru a colecta date. În calitate de auditori suntem familiarizați atât cu programul companiilor, cât și cu diferitele cerințe locale.

Toate comentariile, recomandările și acțiunile corective ale auditului de siguranță se concentrează pe aceste patru întrebări:

  • Acoperă programul toate cerințele de reglementare și cele mai bune practici din industrie?
  • Sunt îndeplinite cerințele programului?
  • Există dovezi documentate de conformitate?
  • Este eficientă instruirea angajaților; pot aplica anumite comportamente sigure?

Servicii oferite de echipa RSGE  

Auditului de siguranță este pregătit de RSGE cu o săptămână înainte de audit, sunt informați toți managerii și supraveghetorii afectați. Aceștia sunt îndrumați să aibă toate înregistrările, documentele și procedurile disponibile atunci când încep auditurile. Sunt necesare următoarele măsuri:

  • Examinarea auditurilor anterioare ale zonei de program și recomandările de acțiuni corective.
  • Examinarea cerințelor companiei pentru programul specific: documentele, cerințele de inspecție și programele de formare.
  • Determinarea sferei auditului. Acest lucru se poate baza pe rapoarte de accident și inspecție și pe informațiile diverșilor manageri.

Protecția Muncii Buftea utilizează un eveniment de stabilire a faptelor pentru a aduna toate informațiile aplicabile. SSM Buftea depune eforturi pentru a nu forma o opinie sau a face comentarii evaluative în această fază.

Protecția Muncii Buftea vă protejează afacerea 

Protecția Muncii Buftea vă oferă:

-testarea cunoștințelor angajaților cu privire la drepturile și responsabilitățile pentru protecția muncii;

-determinarea angajaților care au nevoie de pregătire, verificarea calității trainingurilor de către direcțiile de activități;

-analiza organizației pentru protecția muncii;

-controlul asupra calității sistemului de management al protecției muncii în cadrul companiei;

-audit de protecția muncii efectuat de Protecția Muncii Buftea, expert independent, cu specialiști cu experiență și pregătire;

-inspecția obiectelor cu risc ridicat (cazane, macarale, containere, ascensoare) realizată de un expert atestat cu concluzie de expert.

Ca rezultat al cooperării cu firma noastră, obțineți:

-un raport de audit care dezvăluie situația reală în privința protecției muncii în compania dumneavoastră;

-recomandări privind eliminarea încălcărilor identificate;

-numele persoanelor responsabile pentru încălcările comise.

Toate aceste beneficii le puteți obține contactând inspectorii SSM ai RSGE!

Solicita oferta

icon protectia muncii RSGE

Protectia muncii

Servicii complete de protectia muncii (SSM)
vezi
Protectia muncii

Prevenire si stingere incendii

Servicii PSI
vezi
Prevenire si stingere incendii

Evaluarea riscurilor

Analiza de risc la securitate fizica
vezi
Evaluarea riscurilor

Protectia mediului

Consultanta de Mediu
Depunere declaratii de Mediu
vezi
Protectia mediului

Medicina muncii

Consult medical la angajare
Consult medical periodic
vezi
despre medicina muncii