Protecția Muncii Brașov, SSM Brașov

Protecția Muncii Brașov, SSM Brașov
Protecția Muncii Brașov, SSM Brașov

Protecția Muncii Brașov vă pune la dispoziție servicii de consultanță în domeniile securității și sănătății la locul de muncă și a situațiilor de urgență.

Potrivit Legii nr.319/2006, întreprinderile cu un număr mare de angajați sunt obligate să încheie contract cu o firmă acreditată de securitate și sănătate în muncă.RSGE este o firmă specializată în servicii SSM, cu experiență suficientă și pregătire corespunzătoare.

Protecția Muncii Brașov și Evaluarea riscurilor Brașov

Organizarea de zi cu zi a activităților într-o întreprindere începe cu emiterea ordinului de organizare a serviciului de securitate, care reglementează activitățile acesteia și definește sarcinile.

Principalele sarcini ale serviciului SSM includ introducerea de procese speciale, diverse aspecte ale întreprinderii și ale personalului acesteia, care afectează siguranța producției, păstrarea vieții și sănătății angajaților.

Acestea includ elaborarea documentelor necesare privind protecția muncii pentru firmă și asigurarea conformității angajaților cu regulile și cerințele de protecție a muncii.

Protecția Muncii Brașov respectă reglementările normelor metodologice ale Legilor 319/2006 privind protecția muncii și 307/2006 privind prevenirea și stingerea incendiilor.

Evaluarea riscurilor Brașov controlează condițiile de muncă și respectarea normelor sanitare și igienice conforme cu legislația muncii.

De asemenea, în urma evaluărilor de audit, sunt promovate soluțiile pozitive care sporesc siguranța proceselor de producție. Angajații vor fi informați despre regulile de lucru în siguranță.

Securitatea și Sănătatea în Muncă în Brașov

SSM Brașov contribuie la implementarea sarcinilor în cadrul departamentului de protecție a muncii în întreprindere. Principalele sarcini sunt evaluarea stării de securitate și sănătate în întreprindere și prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale.

Împreună cu responsabilii din unitate, pe probleme SSM, dezvoltăm îmbunătățiri ale condițiilor de muncă, prioritară fiind situația muncitorilor care lucrează în condiții periculoase.

Ca urmare a rezultatelor obținute prin analizele de risc, pot fi introduse standarde moderne de muncă. Cercetarea și dezvoltarea stiințifică sporesc securitatea și sănătatea angajaților.

Una dintre măsurile implementate în unitățile de muncă prevede monitorizarea stării tehnice a clădirilor și echipamentelor de lucru. Prioritate au cele care afectează condițiile sănătoase de muncă.

Primiți ajutor de la RSGE

Există cerințe obligatorii pentru documentele privind protecția muncii care ar trebui să fie în întreprindere. RSGE își asumă răspunderea întocmirii documentației pentru departamentul de protecție a muncii.

Lista documentelor trebuie să conțină programe de informare introductivă și instrucțiunile necesare pentru protecția muncitorilor în funcție de specializări.

Condițiile de muncă vătămătoare necesită echipamente de lucru specifice și supraveghere medicală constantă. Ele vor fi trecute într-un registru al vătămărilor profesionale împreună cu măsurile de eliminare a împrejurărilor care le-au provocat.

De aceea este implementat un program de asigurare și îmbunătățire a protecției muncii la locul de muncă.

Servicii oferite de echipa RSGE

Documentația privind protecția muncii în întreprindere ar trebui să conțină principalele forme de raportare a incidentelor. RSGE întocmește formularele de raportare a vătămărilor însoțite de alte documente care contribuie la îmbunătățirea protecției muncii și a siguranței industriale.

Alte servicii oferite de SSM sunt:

-îmbunătățirea managementului securității muncii;

-introducerea celor mai bune practici de lucru;

-promovarea securității muncii;

-furnizarea de servicii de informare și consultanță administrației și angajaților privind securitatea și sănătatea în muncă.

Protecția Muncii Brașov vă protejează afacerea

Protecția Muncii Brașov își asumă răspunderea pentru implementarea strategiei de management organizațional și metodologic. Prioritatea noastră este menținerea condițiilor de muncă sănătoase și sigure.

Informații privind analiza condițiilor de muncă și protecția muncii obțineți după încheierea unui contract de colaborare cu firma noastră.

Calitatea dumneavoastră de angajator vă obligă să luați toate măsurile tehnice și organizatorice de protecție a muncitorilor și de prevenire a situațiilor care duc la accidente de muncă. RSGE vă oferă soluții și asistență tehnică pentru toate aceste probleme.

Pentru mai multe informații legate de prețul serviciilor SSM, solicitați oferta din pagina noastră de contact!

Contactați RSGE pentru oferta personalizată!

Efectuăm protecția muncii în următoarele localități din Brașov:
Brașov,

Solicita oferta

icon protectia muncii RSGE

Protectia muncii

Servicii complete de protectia muncii (SSM)
vezi
Protectia muncii

Prevenire si stingere incendii

Servicii PSI
vezi
Prevenire si stingere incendii

Evaluarea riscurilor

Analiza de risc la securitate fizica
vezi
Evaluarea riscurilor

Protectia mediului

Consultanta de Mediu
Depunere declaratii de Mediu
vezi
Protectia mediului

Medicina muncii

Consult medical la angajare
Consult medical periodic
vezi
despre medicina muncii