Protecția Muncii Bistrița, SSM Bistrița

Protecția Muncii Bistrița, SSM Bistrița
Protecția Muncii Bistrița, SSM Bistrița

Protecția Muncii Bistrița acordă o atenție deosebită securității și sănătății muncitorilor, dar și angajatorilor lor. Asigurarea siguranței la locul de muncă obligă atât angajatorii, cât și angajații să lucreze împreună.

Programele la care trebuie să participe sunt din domeniile: medicina muncii, igienă industrială, toxicologie, formare, siguranța mașinilor, ergonomie, dar și psihologie.

Protecția Muncii Bistrița și Evaluarea riscurilor Bistrița  

Protecția Muncii Bistrița desfășoară programe de studiu și cercetare pentru a înțelege mai bine riscurile profesionale. Consecințele acestora asupra sănătații muncitorilor sunt analizate și urmate de propunerea de mijloace de prevenire.

Domeniile principale cercetate sunt accidentele și condițiile de muncă. Evaluarea riscurilor este legată de mediul chimic și biologic, dar și de mediul fizic: zgomot, vibrații, radiații sau iluminare.

Angajatorul trebuie să implementeze acțiunile de prevenire, informare și formare pentru a asigura securitatea și sănătatea angajaților săi. Firma noastră vă acordă consultanță în evaluarea riscurilor profesionale pentru fiecare loc de muncă.

Rezutatele cercetării sunt trecute într-un document pentru o evidență clară a situațiilor periculoase.

Păstrarea securității și sănătății este o funcție esențială a afacerii dumneavoastră. Datorită programelor bune implementate, sunt menținute în condiții optime de funcționare echipamentele de muncă.

Rezultatele se văd în îmbunătățirea productivității, calității și conformității produselor sau serviciilor, ceea ce garantează securitatea sistemelor și siguranța personalului.

Securitatea și Sănătatea în Muncă în Bistrița

Studiul securității și sănătății în muncă este o disciplină foarte vastă care acoperă foarte multe domenii de specialitate.

În acest sens, SSM Bistrița urmărește să promoveze și să mențină cel mai înalt grad posibil de bunăstare fizică, psihică și socială a lucrătorilor din toate domeniile de activitate. Ca măsuri SSM de implementat amintim:

-prevenirea efectelor negative asupra sănătății muncitorilor din cauza condițiilor de muncă;

-protejarea angajaților împotriva pericolelor care le amenință sănătatea;

-plasarea și menținerea lucrătorilor într-un mediu de lucru adecvat nevoilor fizice și psihice;

-adaptarea condițiilor de muncă după disponibilitatea muncitorilor.

Problemelor de siguranță a muncitorilor li se acordă mai multă importanță decât problemelor de sănătate a muncitorilor, întrucât acestea sunt mai dificil de rezolvat.

Însă, având grijă de sănătate înseamnă că avem grijă de siguranță. Un mediu de lucru sănătos înseamnă un mediu sigur de lucru. SSM Bistrița abordează ambele probleme în toate locurile de muncă, acordându-le aceeași importanță.

Primiți ajutor de la RSGE

Prin siguranța în muncă, RSGE înțelege protecția muncitorilor împotriva accidentelor de muncă și a bolilor profesionale. Totuși, măsurile de securitate nu înseamnă absența riscului. Toate eforturile de prevenire se confruntă cu amenințări la adresa sănătății angajaților.

Majoritatea lor petrec cel puțin opt ore pe zi la muncă, deci mediul de lucru ar trebui să fie sigur și sănătos. Din păcate, mulți dintre ei sunt expuși diferitelor riscuri ce pot apărea: praf, gaze, zgomot, vibrații, temperaturi extreme.

RSGE acordă asistență și angajatorilor care nu știu că au responsabilitatea morală și legală pentru protejarea securității și sănătății angajaților. Numeroase incidente se întâmplă și pentru că problemele SSM sunt trecute cu vederea și asta duce la accidente și boli legate de muncă.

Servicii oferite de echipa RSGE

Este esențial ca să fie respectate câteva reguli pentru un loc de muncă sigur. RSGE ia în serios securitatea și sănătatea muncitorilor și vă oferă câteva servicii de bază:

  • Abordează pericolele la locul de muncă, prevenindu-le la sursă.
  • Ține evidența expunerilor timp de mulți ani.
  • Informează lucrătorii și angajatorii despre pericolele pentru sănătate la locul de muncă.
  • Asigură implicarea muncitorilor și a managerilor în mod activ și eficient.
  • Asigură o preocupare constantă pentru îmbunătățirea securității și sănătății la locul de muncă.

Beneficiile programelor de securitate și sănătate:

-pot ajuta la salvarea de vieți prin reducerea riscurilor și a efectelor acestora;

-au efecte pozitive semnificative asupra moralului și productivității lucrătorilor;

-pot aduce beneficii materiale angajatorilor prin economisirea de bani din evitarea incidentelor.

Protecția Muncii Bistrița vă protejează afacerea

Accidentele pot avea efecte directe și indirecte grave asupra vieții lucrătorilor și a familiilor acestora. Costul accidentelor și al bolilor profesionale este enorm și pentru angajatori.

Pentru o afacere mică, costul unui singur accident poate fi un dezastru financiar. În realitate, nimeni nu poate măsura exact adevăratul cost al accidentelor sau îmbolnăvirilor profesionale. Existența condițiilor precare pot da o imagine negativă companiei.

Protecția Muncii Bistrița vă protejează afacerea prin implementarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă. În cazul nerespectării normelor Legii nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, vă asumați răspunderea civilă și/sau penală.

Evitați eventualele penalizări semnând un contract de colaborare cu firma noastră!

Solicita oferta

icon protectia muncii RSGE

Protectia muncii

Servicii complete de protectia muncii (SSM)
vezi
Protectia muncii

Prevenire si stingere incendii

Servicii PSI
vezi
Prevenire si stingere incendii

Evaluarea riscurilor

Analiza de risc la securitate fizica
vezi
Evaluarea riscurilor

Protectia mediului

Consultanta de Mediu
Depunere declaratii de Mediu
vezi
Protectia mediului

Medicina muncii

Consult medical la angajare
Consult medical periodic
vezi
despre medicina muncii

Ultimele noutati