Protecția Muncii Sfântu Gheorghe, SSM Sfântu Gheorghe

Protecția Muncii Sfântu Gheorghe, SSM Sfântu Gheorghe

Protecția Muncii Sfântu Gheorghe, SSM Sfântu Gheorghe

Protecția Muncii Sfântu Gheorghe apreciază că unul dintre principalii indicatori ai stării protecției muncii la orice întreprindere este nivelul accidentelor de muncă și a bolilor profesionale. Leziunile lucrătorilor la locurile de muncă din Sfântu Gheorghe reprezintă o problemă destul de gravă.

Protecția Muncii Sfântu Gheorghe și Evaluarea riscurilor Sfântu Gheorghe

Evaluarea riscurilor Sfântu Gheorghe analizează statisticile companiilor din localitate privind leziunile generale și mortale din ultimele decenii și a constatat că leziunile profesionale sunt mult mai mari față de cele estimate. De asemenea, a fost utilizată analiza statistică a accidentelor de muncă din localitate.

Legislația privind securitatea și sănătatea în muncă neactualizată este ineficientă în condițiile moderne, deoarece nu se bazează pe abordări orientate spre risc care vizează prevenirea realizării pericolelor prin studierea riscurilor și condițiilor de implementare a acestora.

Pentru evaluarea obiectivă a stării de protecție a muncii în transportul feroviar, se ia în considerare starea generală a accidentelor și a bolilor profesionale din zonă. Transportul feroviar este o componentă principală în economia oricărei localități, iar starea de protecție a muncii la întreprinderile sale este importantă atât pentru angajați, cât și pentru utilizatorii căilor ferate.

Este foarte important în perioada de reformă a industriei și de trecere la traficul de mare viteză ca Protecția Muncii Sfântu Gheorghe să analizeze cauzele accidentelor, să identifice riscurile care pot duce la răniri și să le gestioneze. Cercetările în acest domeniu s-au desfășurat printr-o revizuire analitică a documentelor legislative și de reglementare, precum și o analiză a stării protecției muncii în industrie în ultimii ani.

Securitatea și Sănătatea în Muncă în Sfântu Gheorghe

SSM Sfântu Gheorghe a stabilit că accidentările în ultima perioadă la transportul feroviar au scăzut. Pentru reducerea nivelului accidentelor de muncă la întreprinderile feroviare sunt propuse principalele măsuri, care ar trebui să se bazeze în primul rând pe o abordare orientată spre risc.

Politica generală de prevenire a riscurilor industriale ar trebui să acopere componenta tehnică, organizatorică, socială și să țină seama de impactul factorilor legați de mediul de lucru, inclusiv de pregătirea adecvată a lucrătorilor în domeniul securității muncii.

SSM Sfântu Gheorghe efectuează sistematic inspecții cuprinzătoare, de control și direcționate ale stării de protecție a muncii la întreprinderile de transport feroviar, pentru a exclude o abordare formală a inspecțiilor.

Angajații căilor ferate lucrează într-un mediu dinamic. Majoritatea mișcărilor necontrolate au loc în șantiere feroviare unde riscul pentru public este foarte scăzut.

Primiți ajutor de la RSGE Sfântu Gheorghe

RSGE Sfântu Gheorghe își dorește să consolideze siguranța feroviară, inclusiv să implementeze unele reguli mai stricte pentru a securiza trenurile și pentru a reduce riscul deplasării necontrolate a echipamentelor feroviare. Sunt făcute recomandări în domeniul formării și calificării angajaților implicați în operațiunile locomotivelor.

Recomandarea către administrația căilor ferate este stabilirea de criterii, cum ar fi experiența minimă a fiecărui membru al echipajului și cantitatea de supraveghere necesară, pentru atunci când operatorii de control de la distanță mai puțin experimentați pot lucra împreună.

În plus, RSGE Sfântu Gheorghe continuă cu revizuirea regulamentelor privind standardele de pregătire a angajaților feroviari pentru a aborda lacunele legate de formarea și experiența angajaților în domeniul securității și sănătății în muncă.

Servicii oferite de echipa RSGE Sfântu Gheorghe

RSGE Sfântu Gheorghe monitorizează conformitatea căii ferate cu regulile și reglementările adoptate în temeiul Legii nr.319/2006 privind protecția muncii printr-un program de inspecții bazate pe riscuri.

Dacă se constată o neconformitate sau o problemă privind siguranța, firma noastră ia măsurile de aplicare adecvate în funcție de gravitatea problemei de siguranță și poate implica unul sau mai multe instrumente de conformitate și de aplicare, inclusiv scrisori de neconformitate, notificări și ordine.

În vederea îmbunătățirii sistemului de management al riscului, RSGE Sfântu Gheorghe a actualizat politica și regulile de management al riscului, a determinat principiile de lucru în acest domeniu și a întocmit un plan de siguranță.

Pentru a îmbunătăți siguranța și eficiența serviciilor feroviare, pentru a crea un sistem feroviar fiabil și stabil și pentru a crește cota de piață în sectorul transporturilor, se lucrează la actualizarea Planului de măsuri în domeniul securității și sănătății în muncă.

Protecția Muncii Sfântu Gheorghe vă protejează afacerea

În calitate de autoritate de reglementare a securității și sănătății pentru industria feroviară, Protecția Muncii Sfântu Gheorghe vă oferă consiliere și modalități de aplicare a legii pentru a ajuta la asigurarea siguranței atât a pasagerilor, cât și a lucrătorilor.

Contactând SSM Sfântu Gheorghe veți respecta nu doar legislația specifică feroviară, ci și legislația generală în materie de securitate și sănătate!

Solicita oferta

icon protectia muncii RSGE

Protectia muncii

Servicii complete de protectia muncii (SSM)
vezi
Protectia muncii

Prevenire si stingere incendii

Servicii PSI
vezi
Prevenire si stingere incendii

Evaluarea riscurilor

Analiza de risc la securitate fizica
vezi
Evaluarea riscurilor

Protectia mediului

Consultanta de Mediu
Depunere declaratii de Mediu
vezi
Protectia mediului

Medicina muncii

Consult medical la angajare
Consult medical periodic
vezi
despre medicina muncii