Protecția Muncii Constanța, SSM Constanța

Protecția Muncii Constanța, SSM Constanța
Protecția Muncii Constanța, SSM Constanța

Protecția Muncii Constanța reprezintă securitatea și sănătatea în muncă în Constanța. Conform legislației SSM, firma noastră are obligația să inspecteze periodic locurile de muncă din companiile cu care colaborăm.

Rezultatele interviurilor au indicat că aceste controale au fost efectuate, dar documentate doar atunci când au fost constatate probleme.

Protecția Muncii Constanța și Evaluarea riscurilor Constanța

Evaluarea riscurilor Constanța a efectuat în etapele de planificare dezvoltarea sferei și criteriilor auditului. Sănătatea și securitatea în muncă (SSM) sunt guvernate de cerințe legale și afectează toți angajații. Zonele generale de risc au fost împărțite în două (2) categorii principale:

  • Legal: Risc în privința companiilor de a nu-și îndeplini obligațiile legale.
  • Persoane: Risc de rănire, îmbolnăvire sau deces.

Majoritatea angajaților își îndeplinesc sarcinile de muncă într-un mediu în care există, în general, un risc scăzut de rănire, îmbolnăvire sau deces. În general, există predominant un tip de mediu de lucru Office.

Acest audit al Protecția Muncii Constanța s-a concentrat în principal pe riscul legal, deoarece, după cum s-a menționat mai sus, angajații lucrează într-un mediu care este în general considerat sigur și cu risc scăzut. Cu toate acestea, riscul de nerespectare a cerințelor legislative este mare.

Securitatea și Sănătatea în Muncă în Constanța

Cadrul existent de control al managementului a fost în general în conformitate cu legile, reglementările și politicile aplicabile privind securitatea și sănătatea în muncă, inclusiv Codul Muncii.

Auditul SSM Constanța a identificat o serie de bune practici, cum ar fi politici și proceduri dezvoltate de securitate și sănătate, comitete SSM înființate cu reprezentanți regionali și instruire obligatorie în securitate și sănătate.

Există oportunități de îmbunătățire a cadrului de control al managementului pentru a demonstra mai bine că cerințele legale sunt îndeplinite.

Auditul este conform standardelor de audit intern, astfel cum sunt susținute de rezultatele programului de asigurare și îmbunătățire a calității muncii.

SSM Constanța a efectuat proceduri de audit suficiente și adecvate și au fost strânse dovezi pentru a susține acuratețea opiniei furnizate și conținute în acest raport.

Opinia se bazează pe o comparație a condițiilor, așa cum existau la momentul respectiv, cu criterii de audit prestabilite care au fost convenite cu conducerea. Avizul este aplicabil doar entității examinate.

Primiți ajutor de la RSGE

RSGE are proceduri de raportare a incidentelor în vigoare și o listă a incidentelor de securitate și sănătate este menținută de către grupul pentru relații de muncă și bunăstare. În timpul interviurilor față în față, s-a observat că angajații s-au tăiat, au căzut și au experimentat alte incidente.

În majoritatea cazurilor, reprezentantul pentru securitate și sănătate a fost informat, dar incidentele nu au fost raportate oficial. Acest lucru face aluzie la faptul că angajații regionali nu sunt pe deplin conștienți de procesul de raportare a incidentelor.

În plus, formularele legale obligatorii, cum ar fi Raportul Comitetului de compensare a lucrătorilor și Raportul de investigare a evenimentelor periculoase nu au fost întotdeauna completate pentru incidentele raportate.

Servicii oferite de echipa RSGE

Companiile vizitate au indicat că nu au știut că sunt necesare inspecții la locul de muncă din partea serviciilor externe de securitate și sănătate în muncă, în cazul nostru RSGE.

Formarea în domeniul securității și sănătății în muncă este oferită tuturor angajaților prin intermediul cursurilor de formare și informare organizate de Protecția Muncii Constanța.

Instruirea a acoperit rolurile și responsabilitățile angajaților, angajatorului, managerului sau supervizorului, precum și ale comitetelor și reprezentanților SSM.

De asemenea, s-a discutat despre „Atenție și diligență” pentru comunicarea responsabilităților tuturor părților implicate. SSM Constanța deține dovezi că programele de formare pentru angajați au acoperit prevederi pentru conștientizarea procedurilor de urgență și prevenirea violenței.

În plus, există o instruire specifică oferită reprezentanților locali pentru securitate și sănătate și, în consecință, aceștia sunt pe deplin conștienți de rolurile și responsabilitățile lor. Ulterior perioadei de audit, firma noastră a oferit cursuri de prevenire a violenței.

Protecția Muncii Constanța vă protejează afacerea

Procesele eficiente de monitorizare, evaluarea rezultatelor și măsurile corective implementate de Protecția Muncii Constanța ajută la asigurarea îndeplinirii cerințelor legale minime.

Monitorizarea sănătății și securității este o responsabilitate comună între diferite persoane/comitete, inclusiv directorul general, comitetele de resurse umane, sănătate și siguranță și conducerea superioară.

Testele de audit au arătat că există proceduri limitate de monitorizare pentru a asigura un mediu de lucru sigur și că cerințele legislative sunt îndeplinite.

Solicitați oferta specialiștilor Protecția Muncii Constanța, alegând un mod conștient de protejare a afacerilor!

Efectuam protectia muncii in urmatoarele localitati din Constanta:

Solicita oferta

icon protectia muncii RSGE

Protectia muncii

Servicii complete de protectia muncii (SSM)
vezi
Protectia muncii

Prevenire si stingere incendii

Servicii PSI
vezi
Prevenire si stingere incendii

Evaluarea riscurilor

Analiza de risc la securitate fizica
vezi
Evaluarea riscurilor

Protectia mediului

Consultanta de Mediu
Depunere declaratii de Mediu
vezi
Protectia mediului

Medicina muncii

Consult medical la angajare
Consult medical periodic
vezi
despre medicina muncii