Protecția Muncii Cornetu, SSM Cornetu

Protecția Muncii Cornetu, SSM Cornetu

Protecția Muncii Cornetu, SSM Cornetu

Protecția Muncii Cornetu acționează conform Legii nr.319/2006 cu privire la protecția muncii, care prevede obligativitatea serviciului de protecție a muncii la o întreprindere din momentul în care numărul de personal ajunge la 50. Angajatorul are dreptul de a încheia un contract de externalizare cu o structură oficială care are dreptul de a efectua măsuri de protecție a muncii, în acest caz Protecția Muncii Cornetu.

Protecția Muncii Cornetu și Evaluarea riscurilor Cornetu

O precizare substanțială este făcută de firma noastră care specifică faptul că specialiștii noștri sunt ingineri pentru sănătatea muncii, cu studii superioare tehnice, specializarea protecția muncii, cu experiență de muncă suficientă și pregătire corespunzătoare.

Organizarea de zi cu zi a protecției muncii la întreprindere începe cu emiterea unui ordin de organizare a serviciului de securitate a muncii în întreprindere, care reglementează activitățile acesteia și definește sarcinile.

Principalele sarcini ale serviciului Evaluarea riscurilor Cornetu includ introducerea de procese speciale, diverse aspecte ale activităților întreprinderii și ale personalului acesteia, care afectează siguranța producției, păstrarea vieții și sănătății oamenilor.

Securitatea și Sănătatea în Muncă în Cornetu

SSM Cornetu oferă servicii în domeniul securității și sănătății în muncă (inclusiv servicii de medicina muncii). Acestea includ:

-elaborarea documentelor necesare privind protecția muncii pentru angajați și angajatori;

-asigurarea conformității angajaților cu regulile și cerințele de protecție a muncii, reglementările legislației SSM, condițiile contractului colectiv;

-controlul condițiilor de muncă, respectarea normelor sanitare și igienice ale legislației muncii;

-prevenirea vătămărilor industriale, promovarea soluțiilor pozitive care cresc siguranța proceselor de producție;

-informarea angajaților despre regulile de lucru sigure.

Primiți ajutor de la RSGE Cornetu

Implementarea sarcinilor definește funcțiile departamentului de protecție a muncii al RSGE Cornetu. Principalele sunt:

-analiza cuprinzătoare a stării protecției muncii în întreprindere;

-prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale;

-dezvoltarea împreună cu muncitorii de măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă;

RSGE Cornetu monitorizează îndeplinirea termenilor contractului de muncă în domeniul îmbunătățirii condițiilor de muncă și a îmbunătățirii stării de sănătate a lucrătorilor care au condiții de muncă nesănătoase.

Specialiștii noștri se implică activ în participarea la introducerea standardelor moderne de muncă în siguranță, implicit în introducerea de propuneri de cercetare și dezvoltare științifică ce cresc siguranța producției.

Printre măsurile luate de RSGE Cornetu se mai numără: monitorizarea periodică a stării tehnice a clădirilor, echipamentelor, inclusiv a celor care afectează crearea unor condiții de muncă sănătoase, participarea la lucrările comisiilor care îndeplinesc aceste funcții, desfășurarea sau organizarea tuturor tipurilor de întâlniri pe teme SSM ale membrilor companiilor.

Servicii oferite de echipa RSGE Cornetu

RSGE Cornetu întrunește cerințele obligatorii pentru documentele privind protecția muncii care ar trebui să fie în întreprinderi. În primul rând, trebuie să existe o colaborare cu departamentul de protecție a muncii din cadrul companiilor (sau reprezentanța acestuia), precum și fișele postului specialiștilor.

Lista documentelor privind protecția muncii la întreprindere întocmită de RSGE Cornetu conține:

-programe de informare introductivă și inițială și reviste care le înregistrează;

-instrucțiuni necesare pentru protecția muncii pe tip de muncă și pe specialitate;

-lista ocupațiilor cu condiții de muncă dăunătoare și care necesită supraveghere medicală constantă;

-ordinea de numire a persoanelor responsabile cu securitatea muncii la diferite unități de producție;

-un program de asigurare și îmbunătățire a protecției muncii la locul de muncă;

-ordinul de certificare a locurilor de muncă;

-un registru al vătămărilor profesionale (întocmit de medicii din departamentul Medicina muncii al RSGE Cornetu) și măsuri pentru eliminarea împrejurărilor care le-au provocat.

Protecția Muncii Cornetu vă protejează afacerea

Documentația privind protecția muncii în întreprinderi mai conține principalele forme de raportare privind protecția muncii; prevederi de despăgubire pentru condițiile vătămătoare sau periculoase ale activității profesionale; formulare de raportare a vătămărilor și alte documente care contribuie la îmbunătățirea eficienței protecției muncii și a siguranței industriale.

Protecția Muncii Cornetu vă poate proteja afacerile prin ajutorul acordat la încheierea unui contract de colaborare cu asistență pe toată durata parteneriatului. SSM Cornetu vă reprezintă și în cazul controalelor ITM pentru a vă scuti de amenzile SSM pentru orice neconformitate cu legislația SSM.

Completați formularul de ofertă și lăsați grija securității și sănătății angajaților în seama noastră!

Solicita oferta

icon protectia muncii RSGE

Protectia muncii

Servicii complete de protectia muncii (SSM)
vezi
Protectia muncii

Prevenire si stingere incendii

Servicii PSI
vezi
Prevenire si stingere incendii

Evaluarea riscurilor

Analiza de risc la securitate fizica
vezi
Evaluarea riscurilor

Protectia mediului

Consultanta de Mediu
Depunere declaratii de Mediu
vezi
Protectia mediului

Medicina muncii

Consult medical la angajare
Consult medical periodic
vezi
despre medicina muncii