Protecția Muncii Clinceni, SSM Clinceni

Protecția Muncii Clinceni, SSM Clinceni

Protecția Muncii Clinceni, SSM Clinceni

Protecția Muncii Clinceni definește managementul riscului ca fiind un proces sistematic care include examinarea tuturor caracteristicilor sistemului de muncă în care lucrează, și anume: locul de muncă, echipamentele/mașinile, materialele, metodele de lucru/practicile și mediul de lucru.

Protecția Muncii Clinceni și Evaluarea riscurilor Clinceni

Scopul managementului riscului efectuat de Protecția Muncii Clinceni este de a identifica ceea ce ar putea merge prost, adică de a găsi ceea ce poate provoca vătămări lucrătorilor, de a decide asupra măsurilor de prevenire a rănilor și a stării de sănătate și de a pune în aplicare măsurile.

Evaluarea riscurilor Clinceni ajută angajatorii să știe unde sunt riscurile în organizațiile lor și să le prevină sau să le țină sub control pentru a evita să pună în pericol angajații, clienții și organizația însăși.

Scopul principal al managementului riscului este eliminarea sau cel puțin reducerea riscurilor (cât mai scăzut posibil). Un aspect cheie în managementul riscului este că acesta ar trebui să fie realizat cu o participare/implicare activă a întregii forțe de muncă. Protecția Muncii Clinceni abordează pas cu pas managementului riscului.

Securitatea și Sănătatea în Muncă în Clinceni

SSM Clinceni pregătește procesul de management al riscului ținând cont de mai multe activități, și anume:

 • Identificarea lucrătorilor expuși (SSM Clinceni le acordă o atenție deosebită); lucrătorii cu nevoi speciale (cum ar fi femeile însărcinate, lucrătorii tineri, lucrătorii în vârstă și lucrătorii cu dizabilități); lucrători de întreținere, curățitori, antreprenori și vizitatori.
 • Descrierea sarcinilor, a echipamentului de lucru, materialelor și procedurilor de lucru; luarea în considerare a modelelor de lucru și a aspectelor organizaționale.
 • Luarea în considerare a factorilor externi care ar putea afecta locul de muncă; identificarea și descrierea măsurilor de prevenire implementate de SSM Clinceni.
 • Date despre incidente la locul de muncă, răni și probleme de sănătate legate de muncă.
 • Identificarea cerințelor legale, standardelor sau reglementărilor companiei.

Primiți ajutor de la RSGE Clinceni

Pentru a susține aceste activități, RSGE Clinceni folosește mai multe mijloace:

 • Observare directă în timpul executării lucrării.
 • Interviuri cu lucrători și manageri.
 • Consultarea datelor cu privire la incidentele de la locul de muncă, accidentări și probleme de sănătate legate de muncă.
 • Consultarea documentației tehnice și a rapoartelor de inspecție a echipamentelor și utilajelor de muncă.
 • Consultarea fișelor cu date de securitate ale substanțelor chimice utilizate la locul de muncă.
 • Revizuirea legislației aplicabile, a standardelor și a reglementărilor companiei.

Servicii oferite de echipa RSGE Clinceni

Conform legislației securității și sănătății în muncă, angajatorii sunt responsabili pentru efectuarea evaluării riscurilor privind securitatea și sănătatea în muncă. Prin urmare, responsabilitatea generală pentru identificarea, evaluarea și prevenirea riscurilor la locul de muncă revine angajatorului.

Angajatorul poate delega această funcție specialiștilor în sănătate și securitate în muncă și medicilor de medicina muncii din servicii externe. RSGE Clinceni preia sarcina angajatorilor și garantează că activitățile de management al riscurilor SSM sunt executate corespunzător, în cazul încheierii unui contract de colaborare.

Participarea lucrătorilor la procesul de management al riscurilor în domeniul securității și sănătății în muncă este de o importanță fundamentală, deoarece lucrătorii au cele mai bune cunoștințe despre sarcinile lor și riscurile asociate. RSGE Clinceni încurajează participarea acestora motivând îmbunătățirea acceptării măsurilor și facilitarea aplicării lor în practică.

Protecția Muncii Clinceni vă protejează afacerea

Protecția Muncii Clinceni cercetează activitățile de analiză a riscurilor care implică:

 • Identificarea pericolelor prezente la locul de muncă și mediul de lucru.
 • Determinarea consecințelor potențiale ale riscurilor.

Pentru a susține aceste activități Protecția Muncii Clinceni folosește mai multe mijloace: observarea directă; interviuri cu lucrători și manageri; liste de verificare; analiza abaterilor; analiza sarcinilor; date anterioare de evaluare a riscurilor; sondajele de satisfacție ale angajaților.

Protecția Muncii Clinceni amintește angajatorilor că este o obligație legală să facă o evaluare a riscurilor la adresa securității și sănătății la locul de muncă, inclusiv a celor cu care se confruntă grupuri de lucrători expuși unor riscuri speciale și să documenteze procesul.

SSM Clinceni întocmește această documentație SSM pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra pericolelor identificate, a riscurilor respective și a măsurilor ulterioare implementate.

Solicitați ajutorul echipei noastre și beneficiați de documentația SSM completă plus asistență gratuită pe toată durata contractului!

Solicita oferta

icon protectia muncii RSGE

Protectia muncii

Servicii complete de protectia muncii (SSM)
vezi
Protectia muncii

Prevenire si stingere incendii

Servicii PSI
vezi
Prevenire si stingere incendii

Evaluarea riscurilor

Analiza de risc la securitate fizica
vezi
Evaluarea riscurilor

Protectia mediului

Consultanta de Mediu
Depunere declaratii de Mediu
vezi
Protectia mediului

Medicina muncii

Consult medical la angajare
Consult medical periodic
vezi
despre medicina muncii