Protecția Muncii Cernica, SSM Cernica

Protecția Muncii Cernica, SSM Cernica

Protecția Muncii Cernica, SSM Cernica

Protecția Muncii Cernica, în calitate de consilier pe probleme de securitate și sănătate în muncă, are misiunea principală să găsească orice mijloc de promovare și implementare a acțiunilor SSM, în limita activităților vizate de societate, pentru a facilita executarea activităților cu respectarea prevederilor legislației SSM aplicabile în condiții optime de siguranță.

Protecția Muncii Cernica și Evaluarea riscurilor Cernica

Pentru ajutorul firmelor de transport, Protecția Muncii Cernica își asumă următoarele sarcini:

  • Examinarea conformității cu reglementările referitoare la transportul mărfurilor periculoase.
  • Consilierea companiilor cu privire la organizarea operațiunilor SSM legate de aceste transporturi și examinarea practicilor și procedurilor în vigoare în companie.
  • Asigurarea elaborării unui raport privat privind respectarea securității și sănătății în activitățile de transport.
  • Verificarea dacă personalul a acumulat cunoștințele în materie de SSM în urma programelor de formare și informare organizate de Evaluarea riscurilor Cernica.

Securitatea și Sănătatea în Muncă în Cernica

Legea securității și sănătății în muncă îi face pe angajatori responsabili pentru siguranța și sănătatea muncitorilor. Este prevăzută stabilirea unor standarde obligatorii de securitate și sănătate; sunt impuse cerințele de formare a muncitorilor; prevede sancțiuni pentru încălcări ale legislației SSM și permite inspectorilor SSM să închidă locurile de muncă periculoase.

SSM Cernica avertizează asupra standardelor de siguranță și sănătate care abordează numeroase pericole, inclusiv căderile de pe acoperiș, gazele inflamabile și explozive, incendii, electricitate, răsturnările și întreținerea echipamentelor, contaminanții din aer, zgomotul și praful respirabil.

SSM Cernica aplică cerințele de siguranță și sănătate în toate companiile cu care colaborează, investighează accidentele și oferă operatorilor de echipamente instruire, asistență tehnică și asistență pentru conformitate.

Primiți ajutor de la RSGE Cernica

RSGE Cernica realizează evaluarea riscurilor legate de mediul de muncă dintr-o întreprindere în funcție de fiecare tip de activitate al acesteia. În cazul în care condițiile de muncă sunt similare, este suficientă o evaluare a riscurilor mediului de muncă în raport cu un alt loc de muncă sau alt tip de muncă.

În cazul în care un angajat desfășoară muncă la distanță în locuri diferite, RSGE Cernica poate să efectueze evaluarea riscurilor locului de muncă în raport cu tipul particular de muncă, în locul angajatorilor.

Dacă salariatul efectuează muncă la distanță în mod permanent într-un singur loc, firma noastră va efectua evaluarea riscurilor mediului de lucru în raport cu locul de muncă în particular, dacă angajatorul și angajatul au convenit în acest sens.

Servicii oferite de echipa RSGE Cernica

Membrii personalului care manipulează în mod regulat substanțe chimice ar trebui să aibă un acces ușor la Fișele cu date de securitate a materialelor, deoarece oferă informații precum date fizice (puncte de întâlnire sau de fierbere), toxicitate, reactivitate, metode de unică folosință, condiții de depozitare și echipamente de protecție și scurgeri sau proceduri de scurgere.

RSGE Cernica recomandă ca zonele de depozitare a coloranților și a altor substanțe chimice trebuie să fie zone răcoroase și uscate. Un membru în fiecare tură a personalului trebuie să fie instruit în primul ajutor pentru a asigura intervenția în caz de urgență.

Există o creștere a progreselor tehnologice în această industrie prin îmbunătățirea gamei de utilaje și echipamente de muncă. În același timp, progresul ar trebui să fie susținut de politici stricte de siguranță pentru a promova securitatea și sănătatea la locul de muncă.

Protecția Muncii Cernica vă protejează afacerea

Salariații care, conform evaluării riscurilor locului de muncă efectuată de Protecția Muncii Cernica, pot fi expuși unui pericol grav și iminent la locul de muncă, urmează să fie informați fără întârziere despre acest pericol, precum și despre măsurile de protecție a muncii luate sau care urmează să fie luate.

SSM Cernica poate asigura securitatea și sănătatea angajaților și a altor persoane expuse incidentelor prin evaluările de risc făcute anticipat și prin instruirea lucrătorilor pentru situații de pericol. Salariații, în conformitate cu cunoștințele și mijloacele tehnice ale acestora, pot lua măsuri adecvate care le-ar permite să evite un astfel de pericol până la eliminarea lui.

Contactați echipa Protecția Muncii Cernica pentru a evita situațiile neplăcute și pentru a vă proteja afacerile!

Solicita oferta

icon protectia muncii RSGE

Protectia muncii

Servicii complete de protectia muncii (SSM)
vezi
Protectia muncii

Prevenire si stingere incendii

Servicii PSI
vezi
Prevenire si stingere incendii

Evaluarea riscurilor

Analiza de risc la securitate fizica
vezi
Evaluarea riscurilor

Protectia mediului

Consultanta de Mediu
Depunere declaratii de Mediu
vezi
Protectia mediului

Medicina muncii

Consult medical la angajare
Consult medical periodic
vezi
despre medicina muncii