Protecția Muncii Bragadiru, SSM Bragadiru

Protecția Muncii Bragadiru, SSM Bragadiru

Protecția Muncii Bragadiru, SSM Bragadiru

Protecția Muncii Bragadiru definește evaluarea riscurilor ca fiind procesul de evaluare a riscurilor care decurg dintr-un pericol, luând în considerare caracterul adecvat al oricăror controale existente. Sunt disponibile mai multe metode de evaluare a riscurilor, de la metodologii experte la metodologii participative și de la metode simple la cele complexe.

Protecția Muncii Bragadiru și Evaluarea riscurilor Bragadiru

Protecția Muncii Bragadiru decide ce metodă de evaluare a riscurilor se aplică în funcție de natura locului de muncă, de tipul sarcinilor și proceselor de lucru și de complexitatea tehnică. Evaluarea riscurilor implică evaluarea, clasarea și clasificarea riscurilor.

Evaluarea riscurilor Bragadiru creează această analiză prin determinarea unor valori cantitative sau calitative a riscului. Evaluarea cantitativă a riscului necesită calcule ale celor două componente ale riscului: probabilitatea ca riscul să apară și severitatea consecințelor potențiale. Această abordare este rar aplicată în practică.

Evaluarea calitativă a riscului este mai frecventă și adoptă de obicei o metodologie bazată pe o matrice. O matrice de evaluare a riscurilor constă dintr-o grilă bidimensională cu categorii de efecte dăunătoare pe o axă și categorii de probabilitate pe cealaltă axă.

Securitatea și Sănătatea în Muncă în Bragadiru

Pe baza valorilor de risc obținute în timpul fazei de evaluare a riscurilor, SSM Bragadiru sortează și clasifică riscurile în funcție de gravitatea lor.

O decizie dacă un risc este sau nu acceptabil rezultă din compararea valorii riscului obținut cu criteriile de acceptabilitate bazate pe cerințe legale, principii ale ierarhiei de prevenire, standarde, recomandări, informații bazate pe dovezi privind riscurile, adaptarea la inovație, etc.

SSM Bragadiru subliniază că o evaluare deosebit de atentă a expunerii individuale la risc trebuie efectuată pentru lucrătorii din grupuri speciale (de exemplu, grupuri vulnerabile, cum ar fi lucrătorii noi sau fără experiență) sau pentru cei implicați cel mai direct în activitățile cu cel mai mare risc (adică cel mai expus grup de muncitori).

Această clasificare a riscului este linia de bază pentru selectarea acțiunilor care urmează să fie implementate și la definirea intervalului de timp, adică urgența implementării măsurilor corective.

Primiți ajutor de la RSGE Bragadiru

Pentru a avea o bază consecventă pentru toate evaluările de risc, RSGE Bragadiru stabilește mai întâi criteriile de acceptabilitate. Acestea implică consultarea reprezentanților lucrătorilor și a altor părți interesate și ține seama de legislație și de orientările agențiilor de reglementare, acolo unde este cazul.

În această etapă, RSGE Bragadiru identifică și implementează acțiuni pentru evitarea sau reducerea riscurilor având în vedere protecția sănătății și securității lucrătorilor, precum și monitorizarea acestora în timp. Măsurile implementate sunt cele care îi protejează cel mai bine pe toți cei expuși riscului.

Cu toate acestea, este important să nu uităm că pot fi necesare măsuri suplimentare sau diferite pentru a proteja lucrătorii care aparțin unor grupuri speciale, și anume lucrătorii cu nevoi speciale (cum ar fi femeile însărcinate, lucrătorii tineri, lucrătorii în vârstă și lucrătorii cu dizabilități) și lucrătorii de întreținere, curățenie, antreprenori și vizitatori.

Servicii oferite de echipa RSGE Bragadiru

RSGE Bragadiru ține seama de numărul de persoane expuse riscului atunci când stabilește prioritățile și calendarul pentru implementarea măsurilor de prevenire și control. Strategia de prevenire și control al riscurilor include proiectarea, planificarea și implementarea măsurilor adecvate, precum și formarea și informarea lucrătorilor.

Primul pas este proiectarea măsurilor de eliminare a riscurilor. Riscurile care nu pot fi evitate sau eliminate trebuie reduse la un nivel acceptabil, adică riscul rezidual trebuie redus la minimum. Aceasta înseamnă că angajatorii trebuie să efectueze o analiză cost-beneficiu pentru a echilibra costurile (inclusiv bani, timp, probleme și efort) pe care le-ar putea avea pentru a reduce un risc în raport cu gradul de risc.

RSGE Bragadiru demonstrează cum costul implicat în reducerea în continuare a riscului este extrem de disproporționat față de beneficiul obținut. Riscul rezidual trebuie controlat.

Protecția Muncii Bragadiru vă protejează afacerea

Pentru a vă proteja afacerile, Protecția Muncii Bragadiru poate implementa măsurile de securitate și sănătate actualizate și conforme cu Legea nr.319/2006 privind protecția muncii. Măsurile se bazează pe cunoștințe tehnice și/sau organizaționale actualizate și pe bune practici, folosind următoarea ordine ierarhică:

  • Măsuri de prevenire
  • Măsuri de protecție
  • Măsuri de atenuare

O prezentare generală și câteva îndrumări privind tehnicile de evaluare a riscurilor pot fi găsite în informațiile despre managementul riscurilor, tehnici de evaluare a riscurilor, pe site-ul oficial al RSGE Bragadiru.

Obțineți o evaluare a riscurilor completând formularul de ofertă din pagina noastră de contact!

Solicita oferta

icon protectia muncii RSGE

Protectia muncii

Servicii complete de protectia muncii (SSM)
vezi
Protectia muncii

Prevenire si stingere incendii

Servicii PSI
vezi
Prevenire si stingere incendii

Evaluarea riscurilor

Analiza de risc la securitate fizica
vezi
Evaluarea riscurilor

Protectia mediului

Consultanta de Mediu
Depunere declaratii de Mediu
vezi
Protectia mediului

Medicina muncii

Consult medical la angajare
Consult medical periodic
vezi
despre medicina muncii